Mikroform är ett lagringsmedium för avbildningar av skrift eller bilder i förminskad form som endast kan läsas med hjälp av apparat. De vanligaste typerna av mikroform är mikrofilm och mikrofiche. Mikroform används ofta på bibliotek och forskningsinstitut.

Mikrofilmning i Finland 1959
En mikrofiche
Maskin som läser mikrofilm. Filmen är monterad högst upp i maskinen, och projiceras på bottenplattan. Intill projiceringen finns knappar för att spola fram och tillbaka i filmen.