Konstverk

produkt av konstnärlig verksamhet (tavla, skulptur, låt, teaterpjäs, berättelse, dikt, ...)
Denna artikel är en del i serien konst som består av följande delar:
Konstarterna
Konstens historia
Konstverken
Konstnärerna

Ett konstverk eller alster är en produkt av en konstnärlig verksamhet. I allmänhet avses med "konstverk" i första hand någon form av bildkonst, inklusive textilkonst, skulptur och installation, men begreppet inkluderar även verk inom konstarterna arkitektur, musik och litteratur och kan, i dagligt språkbruk, avse begåvade prestationer i allmänhet. Denna artikel begränsar sig till konstverk i betydelsen bildkonst.

Konstverket Atlantis 2 byggdes 2020 av frivilligorganisationen H2O - Hands2Ocean (f.d. Rena Mälaren) som rensat Söder Mälarstrand och Norr Mälarstrand från tonvis med bildäck, cyklar och bilbatterier som dumpats i Riddarfjärden i Stockholm genom åren. Konstverket är en protest mot allt skräp som slängs i våra vattendrag.[1]
De sköna konsternas vagn är en 3 x 5 meter stor väggskulptur i brons och glas av Åke Jönsson, verket invigdes 1960 och hänger på fasaden till Ystads Konstmuseum.

En beskrivning av ett konstverk brukar i första hand ta fasta på de fysiska egenskaperna hos ett konstobjekt, dess relation till verkligheten, dess motiv eller bildrum, dess budskap eller innehåll, dess kulturella eller sociala kontext samt den tradition som det relaterar sig till.

Skolor tar fasta på olika sådana egenskaper och beskrivningen av konstverket kan sålunda variera.

En tavla är en skiva, platta, duk eller dylikt som pryds med något och sätts upp på en vägg.[2] Vanligtvis pryds den med en målad bild[2], men en tavla är inte nödvändigtvis ett konstverk.[3] Många tavlor är inramade[2] och en del är inglasade. Fram till 1900-talet kunde tavla även syfta på illustrationer i böcker och tidningar.[2] Tavla ingår i sammansatta ord som anslagstavla och griffeltavla. Tavla kan även betyda misstag/blunder.[4]

Ikonografi redigera

Ett konstverk kan beskrivas enligt sina ikonografiska egenskaper

 • Sina visuella beståndsdelar - till exempel mått, teknik, komposition och motiv,
 • Verbala beståndsdelar - till exempel litterära referenser, syntax,
 • Formella drag - till exempel stil, epok och skola och
 • Sin funktion - social, politisk eller religiös.

Semiotik redigera

Ett konstverk kan också beskrivas utifrån sina semiotiska egenskaper. Enligt Roman Jacobson ligger betoningen eller det huvudsakliga syftet med att producera ett konstverk vid en av sex faktorer:

 • Upphovsmannen - emotiv eller expressiv funktion
 • Referensen - referentiell funktion
 • Meddelandet - poetisk funktion
 • Mediet - faktiska funktion
 • Koden - metaspråklig funktion
 • Betraktaren - konativ funktion

Se även redigera

Referenser redigera

 1. ^ ”Här är Stadshuset – helt uppbyggt av skräp”. SVT Stockholm. 17 juli 2020. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/har-ar-stadshuset-uppbyggt-av-skrap. Läst 27 juli 2020. 
 2. ^ [a b c d] Svenska Akademiens ordbok: Tavla
 3. ^ ”Tavla på NE.se”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/tavla. Läst 13 augusti 2012. 
 4. ^ Svenska Akademiens ordböcker (SAOL, SO och SAOB) på Svenska.se: Tavla Läst 13 augusti 2012.