SAB:s klassifikationssystem

klassifikationssystem för svenska bibliotek

Klassifikationssystem för svenska bibliotek eller SAB-systemet är ett klassifikationssystem för bibliotek.

SAB:s klassifikationssystem
för svenska folkbibliotek
Huvudklasser
0A0Bok- och biblioteksväsen
BAllmänt och blandat
CReligion
DFilosofi och psykologi
EUppfostran och undervisning
FSpråkvetenskap
GLitteraturvetenskap
HSkönlitteratur
IKonst, musik, teater, film, fotografi
JArkeologi
KHistoria
LBiografi med genealogi
MEtnografi, socialantropologi och etnologi
NGeografi och lokalhistoria
OSamhälls- och rättsvetenskap
PTeknik, industri och kommunikationer
QEkonomi och näringsväsen
RIdrott, lek och spel
SMilitärväsen
TMatematik
UNaturvetenskap
VMedicin
XMusikalier
YMusikinspelningar
ÄTidningar

SAB (Sveriges allmänna biblioteksförening) är ett klassifikationssystem som klassificerar framför allt böcker men även andra medier. Det används på många svenska folkbibliotek, skolbibliotek och forskningsbibliotek. Första upplagan kom 1921 och byggde på den klassifikation som då användes i de vetenskapliga bibliotekens accessionskatalog. Systemet går även under namnen "Klassifikationssystem för svenska bibliotek", "SAB-systemet" och "SAB:s klassifikationssystem". Föreningen SAB gick samman med Svenska Bibliotekariesamfundet (SBS) och bildade nuvarande Svensk biblioteksförening.

Revideringar redigera

SAB revideras med jämna mellanrum för att hänga med i utvecklingen av nya ämnesområden. Svensk biblioteksförenings kommitté för klassifikationssystem för svenska bibliotek (tidigare SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation) beslutar om ändringar, rättelser och tillämpningsanvisningar till SAB:s klassifikationssystem. Dels sker en fortlöpande revision där man till exempel preciserar innehållet i ett signum eller lägger till nya ämnen. Dels sker ibland ordentliga revisioner där hela systemet omarbetas. De stora revisionerna medför i regel en ny upplaga av klassifikationssystemet. Den senaste, åttonde upplagan påbörjades 2002 och togs i bruk hösten 2006.

Både forskningsbiblioteken[1] (via KB) och folkbiblioteken[2][3] (via Svensk Biblioteksförening) tog i slutet av 2008 var sitt principbeslut om att förorda en övergång till Dewey-systemet i stället. De främsta motiven att byta för forskningsbiblioteken är rationalisering – man kan för en stor del av litteraturen använda klassificeringar som redan gjorts vid utländska bibliotek, medan det för folkbiblioteken främst kom att handla om vikten av att ha samma klassifikationssystem i hela landet. För bägge parter sker en besparing när man slipper underhålla ett eget nationellt klassifikationssystem.

Uppbyggnad redigera

SAB är uppbyggt i en trädstruktur, där varje enskilt ämne har ett signum. Ett signum är en kod på en eller flera bokstäver och ibland andra tecken, och denna kod representerar ett ämne. Första bokstaven (versal) i ett signum anger huvudområde, till exempel C för religion. Ytterligare bokstäver (gemener) efter den första anger alltmer specialiserade ämnen, till exempel Cg för praktisk teologi och Cge för kateketik. Det finns ingen principiell gräns för hur många underkategorier som kan bildas.

Tilläggsbeteckningar redigera

Med hjälp av tilläggsbeteckningarna kan ett signum preciseras ytterligare. Följande tilläggsbeteckningar finns:

 • Geografisk indelning (uttrycks med bindestreck)
Ab-c Bibliotek : Sverige eller Qaea-j Penningväsen : Frankrike.
 • Kronologisk indelning (uttrycks med punkt)
Kc.3 Svensk historia : Medeltiden.
 • Språklig indelning (uttrycks med likhetstecken)
Ohi=e Drogfrågan : på engelska.
 • Aspekt (uttrycks med kolon)
F:do Språk : psykologi eller Pcj:k Teleteknik : historia.
 • Biografi (uttrycks med z och namnet på den biografin handlar om)
Dcz Chomsky, Noam Logik och språkligt orienterad filosofi : biografier om Noam Chomsky
 • Form (uttrycks med parenteser)
Ke(u) Engelsk historia : urkunder eller Vpg(p) Omvårdnad : periodica.
 • Målgruppstillägg (uttrycks med komma eller genom att sättas före stamsignaturen)
Ih,u (eller uIh) Konsthantverk : för barn och ungdomar
 • Målgrupp och medier (uttrycks med snedstreck)
Cba/LG Gamla testamentet : ljudupptagning, grammofonskiva

Dessutom finns särskilda tilläggsbeteckningar som bara kan användas på vissa signum. Dessa börjar alltid med .0. Till exempel kan avdelningen Fc (Svenska språket) indelas

Fc.00 Svensk språkhistoria
Fc.01 Svensk grammatik
Fc.011 Svensk fonetik
Fc.02 Svenskt ordförråd

och så vidare.

Tilläggsbeteckningarna är i många fall hämtade ur det vanliga schemat. Till exempel överensstämmer de geografiska tilläggsbeteckningarna i stort med dem under N (Geografi). Fler än en tilläggsbeteckning kan användas. Till exempel Ab-c:b(p) Bibliotek : Sverige : Forskning : Periodica.

Huvudklasserna i SAB redigera

Benämns även signum.

Referenser redigera

 1. ^ Dewey nästa Arkiverad 10 januari 2014 hämtat från the Wayback Machine. Kungl. biblioteket, 21 november 2008
 2. ^ Svensk biblioteksförening förordar Dewey[död länk] Svensk biblioteksförening, 11 januari 2009
 3. ^ ”Dewey som klassifikationssystem- varför bör vi byta ut SAB?”. Svensk biblioteksförening. https://www.biblioteksforeningen.se/rapporter/dewey-som-klassifikationssystem-varfor-bor-vi-byta-ut-sab/. Läst 4 februari 2021. 

Externa länkar redigera