Ä (SAB)

biblioteksignum i klassifikationssystemet för svenska bibliotek

Ä är ett signum i SAB som står för Tidningar.

SAB:s klassifikationssystem
för svenska folkbibliotek
Huvudklasser
0A0Bok- och biblioteksväsen
BAllmänt och blandat
CReligion
DFilosofi och psykologi
EUppfostran och undervisning
FSpråkvetenskap
GLitteraturvetenskap
HSkönlitteratur
IKonst, musik, teater, film, fotografi
JArkeologi
KHistoria
LBiografi med genealogi
MEtnografi, socialantropologi och etnologi
NGeografi och lokalhistoria
OSamhälls- och rättsvetenskap
PTeknik, industri och kommunikationer
QEkonomi och näringsväsen
RIdrott, lek och spel
SMilitärväsen
TMatematik
UNaturvetenskap
VMedicin
XMusikalier
YMusikinspelningar
ÄTidningar
 • Äc Svenska tidningar
 • Äd Tidningar från övriga Norden
  • Äda Danska tidningar
  • Ädb Norska tidningar
  • Ädc Isländska och färöiska tidningar
  • Ädd Finska tidningar
 • Äe Tidningar från Brittiska öarna (Storbritannien)
 • Äf Tidningar från Mellaneuropa
 • Äg Tidningar från Nederländerna, Belgien och Luxemburg
 • Äh Tidningar från Schweiz
 • Äi Tidningar från Italien
 • Äj Tidningar från Frankrike och Monaco
 • Äk Tidningar från Spanien
 • Äl Tidningar från Portugal
 • Äm Tidningar från Östeuropa
 • Än Tidningar från Balkanländerna
 • Äo Tidningar från Asien
 • Äp Tidningar från Afrika
 • Äq Tidningar från Amerika
 • Är Tidningar från Oceanien