69

Riksväg 69 går på sträckan FagerstaNorbergHedemoraFalunRättvik. Riksvägen infördes 2012 i samband med införande av E16 i Sverige, och tog över sträckningen för länsväg 270 Norberg-Hedemora, länsväg 266 Hedemora-Falun och riksväg 80 Falun-Rättvik. Riksväg 69 utgör en genväg mellan Hedemora och Rättvik i förhållande till riksväg 70 som passerar båda orterna men som går via Borlänge och Leksand.

Standard redigera

Vägstandarden är huvudsakligen vanlig tvåfilig landsväg med smala vägrenar eller utan vägrenar. Delen Norberg-länsgränsen är relativt krokig. Vägen går genom flera samhällen utan separation från gående mm, bland annat i Norberg (50 km/h). I Kärrgruvan finns fartgupp och avsmalningar. Hedemora passeras utanför staden, och därmed högre tillåten hastighet. En del av förbifarten kring Falun består av 2+1-väg med mitträcke. Mellan Bergsgården och Grycksbo är cykel- och motortrafik separerade sen 2014[1]. Bredare avsnitt finns också på sträckan Fagersta-Norberg, som är gemensam med riksväg 68, samt mellan Grycksbo och Bjursås. Under november 2008 sattes sex fartkameror upp mellan Hedemora och Fäggeby längs med vägen, tre i vardera riktningen.[2]

Historia redigera

Delen Norberg-Hedemora hette länsväg 251 (fortsatte söderut till Karbenning, tidvis Virsbo, före 1962 ända till Eskilstuna) fram till 1985. År 1985 försvann vägnumret 251, och Norberg-Hedemora blev en del av länsväg 270, som fortsatte mot norrut mot Hofors. Den mellersta delen av riksväg 69, Hedemora-Falun, hette länsväg 266 mellan 1945 och 2012. Riksvägens nordligaste del, Falun-Rättvik, var riksväg även före 2012, men då med numret 80, som fortsatte österut till Gävle, en sträcka som numera ingår i Europaväg 16.

Anslutningar (primära vägar) redigera

Nr Namn Skyltning
  i Fagersta     ,      Sälen, Smedjebacken, Surahammar, Västerås, Skinnskatteberg, Örebro
    i Norberg       Sala
    i Norberg      Avesta, Gävle (riksväg 69 svänger  )
  Trafikplats Brunna      Avesta, Enköping (riksväg 69 svänger  )
  i Hedemora       Långshyttan, Hofors
  i Hedemora      Säter, Mora (riksväg 69 svänger  )
    Trafikplats Lönnemossa   Hofors, Gävle (riksväg 69 svänger  )
    i Falun      Alfta, Söderhamn
  i Falun   Oslo      Borlänge, Örebro (riksväg 69 svänger  )
    i Rättvik      Mora, Rättvik, Leksand, Enköping

Galleri redigera

Referenser redigera