Öppna huvudmenyn

Regionaltåg

passagerartåg som rör sig mellan städer med frekventa stopp
För de norska tågen, se Regiontåg (Norge).
Ett regionaltåg av typen X40 på järnvägsstationen i Eskilstuna 2005.

Regionaltåg är persontåg som trafikerar ett större område än rena lokaltåg och pendeltåg, ofta några angränsande län, men mindre än fjärrtåg. De används ofta av arbetspendlare som har långt till arbetet.

I Sverige drivs regionaltåg kommersiellt eller i samarbete mellan trafikhuvudmän och tågoperatörer. Vissa tåg kan kallas förlängda regionaltåg. De har för lång restid mellan ändpunkterna för att passa för arbetspendling, men de har ändå stoppmönster och biljettyper som passar arbetspendlare och de används till stor del av arbetspendlare på delsträckor, exempelvis Öresundstågen.

Regionaltåg är ofta en avgörande faktor för att åstadkomma regionförstoring.

Regionaltågssystem i SverigeRedigera

Svenska vagntyperRedigera

Se ävenRedigera