Regionaltåg

passagerartåg med frekventa stopp på en längre sträcka
För de norska tågen, se Regiontåg (Norge).

Regionaltåg är persontåg som trafikerar ett större område än rena lokaltåg och pendeltåg, ofta några angränsande län, men mindre än fjärrtåg. De används ofta av arbetspendlare som har långt till arbetet.

Ett regionaltåg av typen X40 på järnvägsstationen i Eskilstuna 2005.

Regionaltåg är ofta en avgörande faktor för att åstadkomma regionförstoring.

Regionaltåg i Sverige redigera

I Sverige drivs regionaltåg kommersiellt eller i samarbete mellan trafikhuvudmän och tågoperatörer. Vissa tåg kan kallas förlängda regionaltåg. De har för lång restid mellan ändpunkterna för att passa för arbetspendling, men de har ändå stoppmönster och biljettyper som passar arbetspendlare och de används till stor del av arbetspendlare på delsträckor, exempelvis Öresundstågen.

Urval av regionaltågssystem i Sverige redigera

Urval av svenska vagnstyper redigera

Regionaltåg i Finland redigera

 
Dm12-rälsbuss
 
Sm2-elmotorsvagnståg

Regionaltågen i Finland körs av Dm12-rälsbussar och Sm2-elmotorvagnar.

Regionaltågsrutter redigera

Med Dm12-rälsbussar redigera

Med Sm2-elmotorvagnar redigera

Se även redigera

Referenser redigera