Lokaltåg

tåg i närtrafik med täta uppehåll
Se även: lokalbana

Lokaltåg är normalt persontåg som betjänar begränsade områden. Det finns inga skarpa gränser mellan dessa och andra typer av tåg, men några karaktäristika kan vara tätare uppehåll och därmed lägre medelhastighet samt enklare motorvagnsfordon ofta utan klassindelning.

Ett lokaltåg av typen X60 vid Stockholms Centralstation

I Sverige bedrevs lokaltågstrafik tidigare av Statens Järnvägar (SJ) och andra järnvägsföretag som en integrerad del av deras övriga trafik. Numera är den lokala persontrafiken på järnväg alltid en uppgift för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Därför går lokaltåg i princip inom ett län, möjligen till en större ort i angränsande län.

Lokaltågstrafik utförs vanligen på Trafikverkets nät med en regional kollektivtrafikmyndighet som huvudman och med ett järnvägsföretag (tågoperatör) som entreprenör. I Stockholms län har SL även trafik på egna spår. Lokaltåg som betjänar storstadsregioner kallas i Sverige ofta pendeltåg, särskilt i Stockholm och Göteborg. Norrköping/Linköping kallar också sina lokaltåg för pendeltåg, medan Skånes benämns Pågatåg. Utländska lokaltåg kallas på svenska oftast pendeltåg, medan de heter lite olika i olika länder. Det kan vara ett namn som "S-Bahn", eller en förkortning som RER, eller inget särskilt som runt London.

Ett mellanting mellan lokaltåg och fjärrtåg är regionaltåg.

Lokala tåg för godstrafik förekommer också och kan trafikera både särskilda industrispår och huvudjärnvägar och fungerar som matartåg. I framförallt USA, men även i Sverige, finns speciella järnvägsbolag som specialiserat sig på denna trafik, så kallade shortliners.

Lokaltåg för persontrafik i Sverige (i urval) redigera

Flera av dem kan också betecknas regionaltåg eller pendeltåg.

Lokaltåg för persontrafik i Finland (i urval) redigera

Se även redigera