Elproduktion är en process där energi från primära energikällor omvandlas till elektricitet.

Kraftverket vid Hooverdammen har 2.07 GW kapacitet.
Vindkraftverk nära Röks kyrka.

Den vanligaste metoden för att producera el är genom generatorer i kraftverk. Elektricitet kan även framställas med hjälp av solceller eller på elektrokemisk väg. Det vanligaste sättet att framställa el på elektrokemisk väg är att konstruera ett batteri. Ett annat sätt är bränsleceller. Batterier är på många sätt snarare en lagringsform än en produktionsform eftersom det åtgår energi till att ge batteriet dess laddning eller för att framställa de kemikalier med vars hjälp el kan produceras.

NordenRedigera

Sveriges totala elproduktion år 2017 var 159 TWh. Av dessa kommer 64 Twh årsproduktion från vattenkraft (vilket kan variera plus/minus 15 TWh i årsproduktion beroende på regn), 63 TWh från kärnkraft, 17 TWh från vindkraft och 15 TWh från kraftvärme.[1] Endast 1,1 procent kommer från fossila bränslen, vilket är lägst andel i EU. [2]

Produktionskapacitet 2006 och 2001 (MW)[3][uppdatering behövs]
Kraft Danmark Sverige Finland Norge Island Totalt
Vatten 10 16 180 3 044 28 691 1 162 49 087
Kärnkraft 0 8 965 2 671 0 0 11 636
Värmeverk 9 554 8 094 10 743 244 113 28 748
Vind 3 135 580 86 333 4 134
Geo 0 0 0 0 432 432
Totalt 2006 12 699 33 819 16 544 29 268 1 707 94 037
Totalt 2001 12 480 31 721 16 827 27 893 1 427 90 348
2006 - 2001 219 2 098 -283 1 375 280 3 689
Elanvändning 2006 & 2001 (GWh)[3][uppdatering behövs]
År Danmark Sverige Finland Norge Island Totalt
2006 36 392 146 366 90 111 122 572 9 925 405 366
2001 35 432 150 512 81 604 125 464 8 028 401 040
2006 - 2001 960 - 4 146 8 507 -2 892 1 897 4 326

VärldenRedigera

Elproduktion per invånare 2004 (kWh/invånare)[4]
Land Kärn Fossil Vatten Bio och avfall Total
Sverige 8 620 580 6 789 890 16 878
Frankrike 7 209 849 1 061 83 9 203
Belgien 4 540 3 323 168 187 8 219
Finland 4 344 7 061 2 954 2 050 16 409
Schweiz 3 604 154 4 745 227 8 730
Kanada 2 829 4 912 10 720 272 18 733
USA 2 767 10 074 1 117 244 14 201
Japan 2 212 5 257 844 146 8 459
Tyskland 2 025 4 603 654 194 7 476
Spanien 1 490 3 739 1174 157 6 559
Storbritannien 1 337 4 988 159 132 6 615
Nederländerna 235 5 536 135 288 6 194
Danmark 0 5 613 1 228 657 7 498
Italien 0 3 919 1001 299 5 219
Norge 0 105 23 893 98 24 096
Island 0 34 29 690 0 29 724
EU-15 2 359 3 756 997 225 7 335
OECD 1 992 5 346 1 254 168 8 760

Se ävenRedigera

LitteraturRedigera

Externa länkarRedigera

  • Elstatistik norden Elstatistik.se försöker avmystifiera nordisk elproduktion och grafiskt visa egenskaperna hos olika produktionsformer. Graferna uppdateras var tionde minut.
  • Kraftsystemet