Oljekraftverk

kraftverk som producerar el genom att förbränna olja

Ett oljekraftverk producerar elektricitet genom förbränning av olja. Värmen från förbränningen används till att förånga vatten och ångan driver en ångturbin som i sin tur driver en generator som genererar elenergi. I vissa anläggningar används gasturbiner istället för ångturbiner. Oljekraftverk används ofta som reservkraftverk.

Oljekraftverk i Sverige (urval)Redigera

MiljöpåverkanRedigera

Oljekraftverk använder vanligtvis eldningsolja av fossilt ursprung som bränsle. Vid förbränningen bildas koldioxid, som bidrar till den globala uppvärmningen. Även andra utsläpp, såsom sotpartiklar och kväveoxider, kan förekomma.

Se ävenRedigera