Öppna huvudmenyn
Uppslagsordet ”FCV” leder hit. För Fotbollsklubben, se FC Vestsjælland.
Bränslecell (med som elektrolyt en keramisk oxid)

En bränslecell omvandlar kemisk energi från ett bränsle plus ett oxidationsmedel till elektricitet, detta genom en kemisk reaktion varvid bränslet oxideras vid anoden och oxidationsmedlet reduceras vid katoden.

DefinitionRedigera

Bränslecellen består av en elektrolyt (ämne som kan leda ström eftersom det innehåller joner som är små laddade partiklar) mellan två elektroder, katoden, som är positiv, och anoden, som är negativ. Bränslet och oxidationsmedlet tillförs elektroderna utifrån och lagras inte inne i cellen som i ett konventionellt primär- eller sekundärbatteri. Ett flödesbatteri kan sägas vara en bränslecell som är uppladdningsbar.

Vanligt är att använda väte som förs till anod, och syre till katod men det finns andra koncept som använder andra bränslen och oxidationsmedel. En katalysator splittrar väteatomerna till protoner och elektroner. Medan protonerna kan passera elektrolyten måste elektronerna gå via en yttre krets vilket ger elektrisk ström. Vid katoden bildar en annan katalysator ånga genom att syret, elektronerna och protonerna förenas. I den vidstående bilden är elektrolyten en fastoxid (keramisk oxid) där den inre strömmen förmedlas av syrejoner och vatten(ånga) bildas vid anoden.

Så länge bränslecellen har tillgång till syre och väte kan den producera elektricitet. En väte-syrecell ger en spänning på cirka en volt. Bränsleceller seriekopplas för att ge högre spänning som tillsammans med storleken på cellens area kan ge högre strömstyrka, tillsammans mer effekt än en enskild cell.

Då bränslet direkt omvandlas till elektricitet har bränslecellen en högre verkningsgrad, 70%, jämfört med förbränningsmotorns 30%, då förbränningsmotorn begränsas av carnotverkningsgraden. Om man även tar tillvara den värme cellen avger kan verkningsgraden nå 90%. Den kemiska reaktionen i bränslecellen sker enklare vid högre temperaturer och man kan då använda billigare ämnen som katalysator, exempelvis nickel istället för platina[1][2].

Kemiska reaktionerRedigera

Anodreaktion:   (Oxidation och elektronavgivning)

Katodreaktion:   (Reduktion och elektronupptagning)

Totalreaktion:   (Redoxreaktion)

En bränslecell kan ge en spänning på 0,7-1 Volt och effekt på 1 Watt per kvadratcentimeter. Således krävs att ett antal celler seriekopplas för önskad spänning. Seriekopplade celler tillsammans med plattor i varje ända som mekaniskt håller dem samman kallas bränslecellsstack.

HistoriaRedigera

Under 1800-talet betraktades bränsleceller mest som en vetenskaplig kuriositet, men med tiden har man satsat allt mer på forskning och utveckling av tekniken i takt med att man insett dess enorma potential som ren och långsiktigt hållbar energikälla. Den förste som konstruerade en fungerande bränslecell var engelsmannen William Robert Grove. Så tidigt som 1838 utvecklade han en förbättrad version av det så kallade våtcellsbatteriet, genom att använda sig av två elektroder av zink respektive platina nedsänkta i olika syror. Med hjälp av denna anordning kunde han generera en ström på 12 ampere vid 1,8 volts spänning. Grove fortsatte att utveckla tekniken och upptäckte 1839 att han genom att sänka ned ändarna av två elektroder av platina i en behållare med svavelsyra, och innesluta de andra ändarna var för sig i behållare med syre och väte kunde få en konstant ström att gå mellan elektroderna. De två slutna behållarna innehöll förutom gaserna även vatten, och Grove observerade att vattennivån i dem steg när strömmen gick mellan elektroderna. Han hade alltså lyckats producera elektricitet och vatten med hjälp av syre och väte. Genom att seriekoppla flera uppsättningar av elektroder skapade han ett så kallat gasbatteri - den allra första bränslecellen.

Under de följande decennierna genomfördes ytterligare experiment, bl a av forskarna Ludwig Mond och Charles Langer, som 1889 försökte att konstruera en praktiskt användbar bränslecell. Mond och Langer var också de första att använda sig av benämningen bränslecell. Ett slags genombrott inom bränslecellsforskningen kom 1893 då balttysken Wilhelm Ostwald experimentellt lyckades klargöra betydelsen och funktionen av de olika komponenterna hos en bränslecell, såsom elektroder, elektrolyt, t.ex. i form av svavelsyra, samt anjoner och katjoner, dvs negativt respektive positivt laddade joner. Man hade tidigare bara vetat att bränslecellstekniken fungerade, men inte kunnat förklara hur det hela gick till. Tack vare Ostwald kunde man nu alltså beskriva processen på ett vetenskapligt sätt. Grove hade anat att hans gasbatteri hade fungerat tack vare kontakten mellan elektrod, gas och elektrolyt, men kunde inte ge någon närmare förklaring. Ostwald lyckades däremot med hjälp av sina experiment klargöra en betydande del av kemin bakom Groves gasbatteri, och hans arbete lade på många sätt grunden för senare bränslecellsforskning och ökade markant den teoretiska förståelsen av hur en bränslecell fungerar. Ostwald tilldelades för övrigt nobelpriset i kemi 1909.

BränslecellstyperRedigera

Bränsleceller namnges vanligen av den elektrolyt som används i bränslecellen.
AFC - (Alkaline Fuel Cell) Alkalisk bränslecell.
DMFC - (Direct Methanol Fuel Cell) Direktmetanolbränslecell, vanligen av PEFC-typ.
MCFC - (Molten Carbonate Fuel Cell) Smältkarbonatbränslecell.
PAFC - (Phosphoric Acid Fuel Cell) Fosforsyrabränslecell.
PEMFC - (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell) Polymerelektrolytbränslecell.
SOFC - (Solid Oxide Fuel Cell) Fastoxidbränslecell.

Regenererande bränslecellerRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Regenerative fuel cell, 11 september 2019.

En regenererande bränslecell eller omvänd bränslecell (reverse fuel cell, RFC) är en bränslecell som är avsedd att köras i omvänt läge jämfört med en standardbränslecell, och som då förbrukar elektricitet och kemikalie B för att producera kemikalie A istället för tvärtom.[3] Vilken bränslecell som helst kan i teorin reverseras. Emellertid är en bränslecell i allmänhet optimerad för att fungera effektivt endast i den ena riktniningen. Exempelvis högtryckselektrolysatorer (HPE), fastoxidelektrolyserceller (SOEC) och enhetliga regenererande bränsleceller (URFC) kan användas som regenererande bränsleceller.

För - och nackdelar med bränslecellsteknikenRedigera

 • Mycket hög verkningsgrad.[4]
 • Obefintliga föroreningar, endast utsläpp av vatten.[4]
 • Bränslecellens miljöpåverkan bestäms av hur vätgasen tillverkas. Vätgas kan tillverkas på flera sätt och om den sker på ett hållbart sätt, t.ex. genom elektrolys av vatten med hjälp av sol- eller vindkraft, ger bränslecellerna en mycket liten miljöpåverkan. Tillverkning av vätgas ur fossila bränslen som naturgas medför negativ miljöpåverkan.[5]
 • Än så länge outvecklad distribution av vätgas.
 • Komplex styrning av t.ex. temperatur, bränsle- luft- och vattenflöden.
 • Frågetecken kring livslängd.[2]
 • Dyrt.

Bränslecell som sensorRedigera

Bränsleceller kan också användas som sensorer vid gasmätning. Till skillnad från det vanliga användningsområdet, när man vill utnyttja energin, mäts istället strömmen som genereras vid den kemiska reaktionen. Bränsleceller i mätsammanhang benämns vanligtvis elektrokemiska sensorer. För att mäta aktuell gas integreras strömmen med tiden. Resultatet motsvarar antalet molekyler av den aktuella gasen. Vid en känd volym kan sedan koncentrationen räknas ut.

Vanliga gaser att analysera med hjälp av en elektrokemisk sensor är:

Bränsleceller i fordonRedigera

 
FCV.
 
Toyota - Hino bränslecellbus 2015
Huvudartikel: Bränslecellsbil

FCV står för Fuel Cell Vehicles och är en benämning på fordon som drivs med bränsleceller.

Bränslecellsbilar är en typ av elbil, som får energi från en bränslecellsstack som matas med vätgas och syre. När en kemisk process mellan de båda ämnena uppstår bildas – enkelt förklarat – elektricitet som därefter lagras i batterier. Från avgasröret kommer ingenting annat än vattenånga.[6]

Bränslecellsbilar har varit många biltillverkares dröm under lång tid. Detta, eftersom biltypen har potential att på riktigt lösa trafikens miljöproblem, och erbjuda hållbar mobilitet i uttryckets rätta bemärkelse. Redan 1966 visade GM upp Electrovan, en GMC Handivan med vätgasdriven bränscellsdrivlina. Nackdelen då var främst att infrastrukturen för vätgas var obefintlig. På 1990-talet kom fler vätgasdrivna bränslecellsbilar, främst från Mazda och Mercedes. Men mycket längre än konceptstadiet kom bilarna aldrig. Efter millennieskiftet tog det fart ordentligt, Toyota FCHV som kom 2002 och som faktiskt fanns till salu i begränsad upplaga. Därefter har Toyota visat upp flertalet versioner av FCHV samt några andra konceptbilar.[7]

Nu tas nästa steg mot massproduktion av bränslecellsbilar. Toyota lanserade sin bränslecellsbil Mirai 2014, och Hyundai har också lanserat en.

 
Mirai, Toyotas bränslecellsbil som finns i produktion sedan 2014.

Mirai” heter Toyotas bränslecellsbil, som presenterades i november 2014. Mirai betyder ”framtid” på japanska. Denna nya bränslecellsbil representerar en tydlig milstolpe inom fordonsindustrin, eftersom den möjliggör en både säkrare och mer hållbar rörlighet för många. Bilen lanserades i Japan i december 2014 och kom till Danmark, Storbritannien, Tyskland och USA i slutet av 2015. Från och med sommaren 2016 levererades ett mindre antal Mirai till Sverige, som leasades ut till kunder.[8]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ chalmers.se - Vad är en bränslecell? Arkiverad 30 maj 2009 hämtat från the Wayback Machine.
 2. ^ [a b] Ny Teknik: ”Lång uppförsbacke väntar”. http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article3853436.ece. Läst 22 oktober 2014. 
 3. ^ ”Reversible fuel cell learning kit”. Reversible fuel cell learning kit. Ecosoul.org. Arkiverad från originalet den May 11, 2008. https://web.archive.org/web/20080511233217/http://www.ecosoul.org/files/fuelcell/fuelcell.htm. Läst 24 september 2009. 
 4. ^ [a b] ”Olika typer av bränsleceller”. Arkiverad från originalet den 29 november 2014. https://web.archive.org/web/20141129043558/http://fy.chalmers.se/~f1xjk/FysikaliskaPrinciper/Projekt/Projekt30/typer.html. Läst 18 november 2014. 
 5. ^ ”Så fungerar bränsleceller”. http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article258235.ece. Läst 18 november 2014. 
 6. ^ ”Toyota Mirai Fuel Cell Sedan officiell – fakta om bränslecellsbilen”. http://teknikensvarld.se/toyota-mirai-fuel-cell-sedan-officiell-fakta-om-branslecellsbilen-165834/. Läst 18 november 2014. 
 7. ^ ”Honda FCV Concept – bränscellsbil med lång räckvidd snart här”. http://teknikensvarld.se/honda-fcv-concept-branscellsbil-med-lang-rackvidd-snart-har-165592/. Läst 18 november 2014. 
 8. ^ ”Toyotas bränslecellsbil Mirai får svensk premiär i Almedalsveckan”. http://www.mynewsdesk.com/se/toyota/pressreleases/toyotas-braenslecellsbil-mirai-faar-svensk-premiaer-i-almedalsveckan-1457773. Läst 1 oktober 2016. 

Externa länkarRedigera