Solceller är ljuskänsliga halvledardioder som omvandlar ljus till elektrisk ström. Elkraftförsörjning från solceller har flera användningsområden. Solceller används för energisystem i mindre skala, exempelvis för enskilda hushåll, men också för storskaliga installationer. De kan exempelvis även nyttjas för att ladda mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer.

Solparken, Västerås var vid sin invigning i februari 2014 Nordens största, rörliga solcellsanläggning.

En solcell eller en 'fotovoltaisk cell' är en anordning bestående av halvledare (ofta kisel) som fungerar som dioder. När dessa dioder belyses uppstår en elektrisk ström i diodens backriktning. Varje enskild cell ger upphov till en ganska låg spänning, därför seriekopplas solcellerna i solpaneler. Man kan också parallellkoppla solcellerna om man vill öka strömstyrkan.

AllmäntRedigera

 
En solcell.

Man kan generellt dela upp solpaneler i två grupper, solpaneler med kristallina solceller samt tunnfilmssolceller. Kristallina celler är mest förekommande idag då de har högre verkningsgrad än tunnfilmsceller.[1] De består av kisel som blivit dopat med olika ämnen för att få den önskade funktionen. De kristallina cellerna kan även de delas upp i två typer, polykristallina eller multikristallina och monokristallina celler.

Solceller har historiskt sett varit dyra och har mest använts på platser som inte nås av elnätet, exempelvis sommarstugor, satelliter och fyrar. Priset för solceller har dock under de första decennierna av 2000-talet sjunkit kraftigt till följd av teknikutveckling och en utbyggnad av produktionskapaciteten i världen. I takt med att priset har sjunkit har marknaden vuxit med i snitt cirka 40 % sedan år 2000 och i slutet av 2011 fanns ungefär 64 GWp solcellskapacitet installerat i världen, av vilket 98 % utgjordes av system uppkopplade på olika nationella elnät.[2] 2017 hade den installerade kapaciteten ökat till 387 GWp.[3]

Inom den fysikaliska kemin pågår ständig forskning om hur man kan effektivisera produktionen av solceller.

HistoriaRedigera

Solceller har funnits sedan 1950-talet. Tekniken användes först i rymden för elförsörjning till satelliter, men tekniken var då väldigt dyr. Under 1970-talet började tekniken användas även på jorden.[4]

Förhållanden i SverigeRedigera

I Sverige var solcellsmarknaden på frammarsch år 2018. Totalt installerades 180 MW solcellskapacitet i Sverige under 2018, vilket var en ökning med 78 %. Sammanlagt fanns vid slutet av 2018 ungefär 411 MW installerat i Sverige. Den växande marknaden var en följd av att bland annat solcellsstödet ökade från 20 till 30 procent, samtidigt som det blev allt billigare att installera solceller. I april 2019 sänkte regeringen återigen solcellsstödet till 20 procent, samtidigt som man höjde det totala stödet med 300 miljoner kronor jämfört med den budget som las fram under hösten 2018. [5]

I slutet av 2011 låg priset för en enskild modul omkring 19 kr/W (exklusive moms) och ett typiskt färdiginstallerat system för ett villatak kostade runt 32 kr/W.[6]

Under 2012 installerades 8,3 MW och 2013 installerades 19 MW i Sverige, vilket ger en total installerad toppeffekt på 43,1 MW i Sverige vid slutet av 2013.[7]

Under 2019 fanns det 43 944 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, vilket var en ökning med cirka 74,4 procent i jämförelse med 2018.[8]

SolcellsparkerRedigera

Sveriges största solcellsparker (>0,5 MW)

Namn Ort Solcells-
yta m2
Effekt
MWp
Produktion
GWh/år
Storlek
hektar
Produktions-
start
Kommentar
Tågra Solcellspark Sjöbo - 5,8 - 11,2 2019 juni 20120 paneler, 3 ägare, i drift
Nya Solevi Säve 28 000 5 5,5 10,7 2018-12-14 20018 paneler, andelspark
Väla Solpark Ödåkra 15000 4,5 2019 Takmonterad på Väla köpcentrum
Östersund Solpark Östersund 3 3 6 2019 10000 paneler, Andelspark 30.000 andelar
Solsidan Varberg 15 000 2,7 3 6 2016 9300 paneler
Törneby Solpark Kalmar 15 000 2,3 4 Andelspark (i drift)

Etapp 1- 0,75 MW Etapp 2 - 0,75 MW

Karlskrona Solpark Karlskrona ca 1 (av 6) 1,2 7,5 2019 Etapp 1 & 2 klara, andelspark
Apotea Morgongåva 9 000 1,5[9] 1,4 3,8 2018 5 560 paneler på taket[10]
Lindbäcks Piteå 1,2 0,85 4,2 2018 4320 polykristalina paneler på taket
Mega-sol Arvika 6 200 1,02 4 2017
Solparken, Västerås Västerås 6 550 1 1,2 4 2014
Nöbble Solpark Kalmar 3 900 0,6 0,6 2016 1 900 paneler, andelspark
Skedala Halmstad 0,50 0,45 2015 2000 paneler på 250 W

Stora solcellsparker under uppförande i Sverige (>0,5 MW)

Namn Ort Solcells-
yta m2
Effekt
MWp
Produktion
GWh/år
Storlek
hektar
Beräknad
produktionsstart
Kommentar
Längs E4 och Stångån vid Gärstadverket Linköping ? 12 11,5 13 juni 2020 30 000 paneler[11][12]
Sunderby Solpark Luleå 0,8 Dubbelsidiga solceller
Längs E20 vid Härad Strängnäs 14 (senare 20) 18 45 sommaren 2020 50 000 paneler[13]
Utby Solpark Göteborg 5,5 5,7 7
Speed Group solpark Viared 60000 5 4 8,3 2020 Logicenter bygger takmonterat
Fyrislunds Solpark Uppsala 4,4 7 11 000 paneler, Vattenfall bygger åt Vasakronan
Bredstorp Solpark Tranås 0,9 3,5 Andelspark 1.100 andelar, Tranås Energi
Linde energi Lindesberg 0,5 2020 Projektbudget 4 Mkr

Solcellens tillväxt i världenRedigera

Världens kumulativt installerade effekt av solceller har ökat kraftigt under 2010-talet. 2017 ökade världens solceller med 98 GW, vilket är en ökning med 29% sett till installationskapacitet från år till år. Den kumulativt installerade kapaciteten var 402 GW vid 2017 års slut, tillräckligt för att leverera 2,14 procent av världens totala elförbrukning.[14]

Världens kumulativt installerade effekt av solceller angiven i megawatt [MWp] per region.[14]
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018P
 •   Europa
 •   Asien-Stillahavsregionen (ej Kina)
 •   Amerika
 •   Kina
 •   Mellanöstern och Afrika
 •   Resten av världen
 •   Data per region finns ännu inte för 2017. För 2018 anges prognos.

Solceller per landRedigera

Top 10 kumulativ installerad effekt fram till 2017.[14]
Nr Land Kumulativ effekt (GW)
1   Kina 131
2   USA 51
3   Japan 49
4   Tyskland 42
5   Italien 19,7
6   Indien 18,3
7   Storbritannien 12,7
8   Frankrike 8
9   Australien 7,2
10   Spanien 5,6
  Sverige 0,4
Top 3 installerad effekt under 2017.[14]
Nr Land Installerad effekt (GW)
1   Kina 53
2   USA 10,6
3   Indien 9,1
Top 3 effekt per capita 2017.[14]
Nr Land Effekt (W) per capita
1   Tyskland 518
2   Japan 386
3   Belgien 338

Hur en solcell fungerarRedigera

Huvudartikel: Fotovoltaik
 
Solcellspaneler i Ågesta solaranläggning.

En solcell är en typ av fotodiod. Solcellen består av två skikt, vars kemiska bindningar är vitala för att det fotovoltaiska fenomenet ska ske: P-skiktet och N-skiktet. Det vanligaste ämnet i solceller är kristallint kisel. Kisel har fyra valenselektroner. Kisel förmår dock binda upp till åtta elektroner i det yttersta elektronskiktet. Var atom önskar fylla samtliga tomma bindningar och atomerna klumpas därför samman, därav den kristallina strukturen. För att solcellen ska fungera behövs tillgång till både fria elektroner och fria bildningsmöjligheter, så kallade elektronhål. N-skiktet tillförs därför ett ämne med fem valenselektroner, exempelvis fosfor.[15] Processen att tillföra fosfor kallas dopning.

På motsvarande vis tillförs P-skiktet ett ämne med tre valenselektroner, exempelvis bor.

Processen att dopa N- respektive P-skiktet leder till överskott av elektronhål i P-skiktet, samtidigt som det blir ett överskott på elektroner i N-skiktet.

När N-skiktet och P-skiktet förs samman fås en så kallad PN-övergång. I PN-övergången kommer det ske en reaktion mellan P-skiktet och N-skiktet där fria elektroner och fria elektronhål kommer att reagera med varandra. Härmed uppstår ett spärrskikt i form av ett elektriskt fält. Det elektriska fältet i PN-övergången fungerar som en så kallad diod. Detta fält kommer sedan att flytta elektroner från P-sidan till N-sidan, det vill säga motsatt det som tidigare skedde innan spärrskiktet uppstått.[15]

När solljus träffar P-sidan slår dess fotoner loss elektroner från sina bindningar. Det ger både en fri elektron och ett fritt elektronhål på P-sidan.

Om en fri elektron på P-sidan kommer tillräckligt nära PN-skiktet så kommer det elektriska fältet där att skicka över den till N-sidan, det vill säga den sida som från början redan hade ett överskott på elektroner. På motsatt vis kommer fotoner som träffar och lösgör elektroner på N-sidan leda till att det elektronhål som uppstår då kommer att flyttas från N-sidan till P-sidan. Detta kan betraktas som en process som leder till att N-sidan successivt blir mer och mer negativ samtidigt som P-sidan successivt blir allt mer positiv.[15] Processen där fotonen slår loss en elektron kallas excitation. I och med detta har vi möjlighet att få solcellen att utföra arbete åt oss. Det sker genom att vi kopplar en extern förbindelse mellan N-sidan och P-sidan. På så vis får vi en ström av elektroner genom den externa förbindelsen från N-sidan till P-sidan. På vägen kan vi ansluta exempelvis en glödlampa.[15]

Solceller tappar i verkningsgrad när temperaturen stiger. Det har visat sig att det är förhållandevis enkelt att använda passiv kylning och därmed minska förlusterna när temperaturen stiger[16]

Se ävenRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Green, Martin A.; Emery, Keith; Hishikawa, Yoshihiro. ”Solar cell efficiency tables (Version 45)” (på engelska). Progress in Photovoltaics: Research and Applications 23 (1): sid. 1–9. doi:10.1002/pip.2573. ISSN 1099-159X. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pip.2573/abstract. Läst 5 september 2016. 
 2. ^ IEA-PVPS - TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS, Survey report of selected IEA countries between 1992 and 2011
 3. ^ ”Global PV capacity is expected to reach 969GW by 2025”. Power Technology. 21 december 2017. https://www.power-technology.com/comment/global-pv-capacity-expected-reach-969gw-2025/. Läst 12 september 2018. 
 4. ^ ”Solenergi”. Tekniska museet. Arkiverad från originalet den 24 september 2014. https://web.archive.org/web/20140924040645/http://www.tekniskamuseet.se/1/651.html. Läst 15 augusti 2018. 
 5. ^ Hambraeus, Ulf (8 april 2019). ”Stöd till solceller sänks till 20 procent”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stod-till-solceller-sanks-till-20-procent. Läst 31 maj 2020. 
 6. ^ IEA-PVPS - National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2011
 7. ^ Energimyndigheten. ”Fortsatt starkt intresse för solceller”. Energimyndigheten. Arkiverad från originalet den 12 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140312213748/http://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Fortsatt-starkt-intresse-for-solceller-gav-solcellseffekt-pa-431-MW-under-2013/. Läst 12 mars 2014. 
 8. ^ ”Vad kostar solceller 2020? Se kalkyler & priser här | SolcellsOfferter”. https://www.solcellsofferter.se/solceller-pris/. Läst 31 maj 2020. 
 9. ^ ”Apotea bygger Sveriges största solcellstak i Morgongåva”. Apotea. 6 november 2017. http://news.cision.com/se/apotea/r/apotea-bygger-sveriges-storsta-solcellstak-i-morgongava,c2383262. Läst 12 september 2018. 
 10. ^ Patrik Höiseth (20 maj 2018). ”Här ligger Sveriges största soltak”. Dagens Industri. https://www.di.se/hallbart-naringsliv/har-ligger-sveriges-storsta-soltak/. Läst 12 september 2018. 
 11. ^ Största solcellsparken byggs utanför Linköping, Ny Teknik, 18 oktober 2019.
 12. ^ Sveriges största solcellspark byggs på Tekniska verkens mark på Gärstad, Tekniska Verken, pressmeddelande 18 oktober 2019.
 13. ^ Strängnäs får Sveriges största solcellspark på 20 MW, Ny Teknik, 1 november 2019.
 14. ^ [a b c d e] ”Snapshot of Global Photovoltaic Markets 2018”. Internationella energirådet. http://www.iea-pvps.org/fileadmin/dam/public/report/statistics/IEA-PVPS_-_A_Snapshot_of_Global_PV_-_1992-2017.pdf. Läst 8 november 2018. 
 15. ^ [a b c d] ”Hur en solcell fungerar - från solljus till glödlampa | Jämför solceller”. jamforsolceller.se. http://jamforsolceller.se/tekniken/solceller/. Läst 23 juli 2016. 
 16. ^ Coola solceller ger mer”. NyTeknik. 13 november 2007. http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article258968.ece.