Inom den svenska Polismyndigheten och Säkerhetspolisen finns följande tjänstegrader.

Utdrag ur Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om polisens uniformer (PMFS 2022:10):

3 § Gradbeteckningar ska bäras på uniformens axelparti om det inte av taktiska eller säkerhetsmässiga skäl är olämpligt. Vid bärande ska eklöven peka bakåt med stjälkarna riktade framåt.

Polisens tjänstegrader från 2022 redigera

2022 infördes det nya systemet Karriär- och utvecklingsvägar (KUV) i syfte att bland annat höja lönerna, där man har bland annat gjort ändringar i gradbeteckningarna. Exempelvis har graden polisassistent delats upp i fem nivåer. Ändrade genom PMFS 2022:10:[1]. De gamla graderna används fortfarande vid sidan om de nya graderna.

De nya gradbeteckningarna, från högst till lägst, är som följande:

Polischefsgrader redigera

Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
                 
Rikspolischef
Säkerhetspolischef
Biträdande säkerhetspolischef Polisdirektör Biträdande polisdirektör Polismästare Polismästare Polismästare
Polisöverintendent
Polisintendent Polissekreterare
(myndighetschef) (chef för polisregion) (biträdande chef för polisregion) (chef på ledningsnivå 5) (chef på ledningsnivå 4) (chef för polisområde)
(enhetschef nationella avdelningar)
(chef för lokalpolisområde) (sektionschef nationella avdelningar)

Kommissarier och inspektörer redigera

Nr 10 11 12 13 14 15
 
           
Poliskommissarie
Kriminalkommissarie
Poliskommissarie
Kriminalkommissarie
Poliskommissarie
Kriminalkommissarie
Polisinspektör
Kriminalinspektör
Polisinspektör
Kriminalinspektör
Polisinspektör
Kriminalinspektör
(chef på ledningsnivå 3 eller 4) (biträdande chef på ledningsnivå 3 eller 4)
(befäl/arbetsledare)
(chef för befälsgrupp på indirekt nivå t.ex. grupp med VB)
(chef för grupp) (yttre befäl/arbetsledare)

Polisassistenter och aspiranter redigera

Nr 16 17 18 19 20 21 22
 
             
Polisassistent Polisassistent Polisassistent Polisassistent Polisassistent Polisaspirant
(medarbetarnivå 5) (medarbetarnivå 4) (medarbetarnivå 3) (medarbetarnivå 2)
(>4 års anställning)
(medarbetarnivå 1)
(<4 års anställning)
(Studerande vid Polisutbildningen)

Polisens tjänstegrader från 2015 till 2022 redigera

Från den 1 januari 2015 fanns följande tjänstegrader och gradbeteckningar inom den nybildade Polismyndigheten, ändrade genom PMFS 2018:12 :[2]

Polischefsgrader redigera

Nr 1 2 3 4 5 6 7 8
 
               
Rikspolischef
Säkerhetspolischef
Biträdande säkerhetspolischef Polisdirektör Biträdande polisdirektör Polismästare Polismästare
Polisöverintendent
Polisintendent Polissekreterare
(myndighetschef) (chef för polisregion) (chef för polisområde)
(enhetschef nationella avdelningar)
(chef för lokalpolisområde)
(sektionschef nationella avdelningar)

Övriga polisgrader redigera

Nr 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
                   
Poliskommissarie
Kriminalkommissarie
Poliskommissarie
Kriminalkommissarie
Poliskommissarie
Kriminalkommissarie
Polisinspektör
Kriminalinspektör
Polisinspektör
Kriminalinspektör
Polisinspektör
Kriminalinspektör
Polisassistent Polisassistent Polisaspirant Studerande vid polisutbildningen
(chef för sektion) (befäl/arbetsledare) (chef för grupp) (befäl/arbetsledare) (med minst fyra års anställning)

Polisens tjänstegrader från 1992 till 2014 redigera

Rikspolisstyrelsens uniformsföreskrifter för polisväsendet (Unif-P); RPS FS 1998:4 FAP 798-1.[3]

Polischefsgrader redigera

Fram till 1999 krävdes, under 7 kap. §§ 9-10 i då gällande Polisförordning (1984:730), juris kandidatexamen eller annan nordisk juristexamen för behörighet att kunna anställas som länspolismästare, polismästare, polisöverintendent, polisintendent och polissekreterare.[4][5][6] På inrådan av Rikspolisstyrelsen framlade regeringen till riksdagen en proposition där kravet på juridisk examen togs bort, dvs en helomvändning av riksdagens tidigare ställningstaganden i samband med 1980-talets polisreform.[7][8]

Nr 1[9][10] 2[9][10] 3[9][10] 4[9][10] 5[9][10] 6[9][10]
 
           
Rikspolischef Länspolismästare
(i Stockholm, Göteborg & Malmö)
Länspolismästare
(i övriga län)
Polismästare
Polisöverintendent
Polisintendent Polissekreterare
Biträdande rikspolischef Biträdande länspolismästare
i Stockholm, Göteborg & Malmö
Biträdande länspolismästare i övriga län
Byråchef på RPS med uniformsplikt
Rektor på PHS

Övriga polisgrader redigera

Nr 7[9][10] 8[9][10] 9[9][10] 10[9][10] 11[9][10] 12[9][10] 13[9][10] 14[9][10]
 
               
Poliskommissarie
(med särskild tjänsteställning)
Poliskommissarie Polisinspektör
(med särskild tjänsteställning)
Polisinspektör Polisassistent
(med minst 6 års anställning)
Polisassistent Polisaspirant Studerande vid polisutbildning
Kriminalkommissarie med
särskild tjänsteställning
Kriminalkommissarie Kriminalinspektör med
särskild tjänsteställning
Kriminalinspektör Polischefsaspirant[11] [11]

Polisens tjänstegrader enligt 1925 års polisutrustningsreglemente redigera

Grad Befattning Gradbeteckning
Polismästargraden Polismästare
Landsfogde
ett 3 millimeters kantsnöre av guldgalon och därunder på ett avstånd av 3 millimeter en 30 millimeter bred eklövsgalon i svart och guld
Intendentsgraden Polisintendent En 30 millimeter bred eklövsgalon i svart och guld


För statspolisintendenten anbragt 3 millimeter under ett 3 millimeters kantsnöre i svart och guld

Landsfiskalsgraden Landsfiskal
Stadsfiskal vilken också är polischef
Landsfogdeassistent
Statspolisassistent
..
Kommissariegraden Poliskommissarie vilken är anställd i stad som är skyldig att tillhandahålla reservpolispersonal
Polischef i köping med åtalsrätt
Landsfiskalsassistent
en 18 millimeter bred eklövsgalon i svart och guld
Överkonstapelsgraden Annan poliskommissarie
Polisman med åtalsrätt i köping som inte är polischef
Polisinspektor
Polisöverkonstapel anställd i polisdistrikt med polisskoleutbildad personal
Polisuppsyningsman anställd i polisdistrikt med polisskoleutbildad personal
en 12 millimeter bred eklövsgalon i svart och guld
Inspektionskonstapelsgraden Annan polisöverkonstapel
Biträdande polisöverkonstapel
Kriminalkonstapel
Inspektionskonstapel
Förste konstapel
ett 3 millimeters kantsnöre av guldgalon
Konstapelsgraden Manligt kanslibiträde eller skrivbiträde i landsfiskalsdistrikt, som tilldelats polismans skydd och befogenhet
Fjärdingsman
Annan polisman vilken inte har befälsställning
Polissyster
-
Källor [12] [13]

Vid en genomgång 1944 hade dessutom i vissa poliskårer inrättats följande tjänstegrader vilka inte var omnämnda i utrustningsreglementet: förste kommissarie, biträdande kommissarie, biträdande kriminalöverkonstapel. Någon befattning som polisinspektor fanns då inte kvar.[12]

Polisens grader i internationell översättning redigera

Svensk grad Internationell översättning
Polischef Police chief
Rikspolischef National Police Commissioner
Regionpolischef (polismästare med tjänstegraden polisdirektör) Chief Commissioner
Biträdande regionpolischef (polismästare med tjänstegraden biträdande polisdirektör) Deputy Chief Commissioner
Polismästare District Police Commissioner
Polisöverintendent Deputy Police Commissioner
Polisintendent Chief Superintendent
Polissekreterare Assistant Commissioner
Polis Police officer
Poliskommissarie som är chef för sektion Superintendent
Poliskommissarie Chief Inspector
Polisinspektör som är chef för grupp Inspector
Polisinspektör Sergeant
Polisassistent med 4 års anställning Senior police constable
Polisassistent Constable
Polisaspirant Police trainee
Polisstuderande Police student

Källa:[14]

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ [https://polisen.se/siteassets/forfattningssamling/fap-nummer/fap_798_1_pmfs_2022_10.pdf ”Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om polisens uniformer (pdf för nedladdning)”]. Polismyndigheten. 30 november 2022. https://polisen.se/siteassets/forfattningssamling/fap-nummer/fap_798_1_pmfs_2022_10.pdf. Läst 14 september 2023. 
 2. ^ ”Beslutsprotokoll 2014-12-18”. Genomförandekommittén för den nya polismyndigheten, bilaga 3. Arkiverad från originalet den 8 december 2015. https://web.archive.org/web/20151208144037/http://www.polissamordningen.se/filer/Arbetsmaterial_och_beslut/Fattade%20beslut/Beslut_%C3%B6vrigt/141218_beslut_nomenklatur.pdf. Läst 28 januari 2015. 
 3. ^ ”Rikspolisstyrelsens uniformsföreskrifter för polisväsendet (Unif-P); RPS FS 1998:4 FAP 798-1”. www.polisen.se. Rikspolisstyrelsen. 1998. Arkiverad från originalet den 3 september 2003. https://web.archive.org/web/20030903060950/http://www.polisen.se/static/fap/FAP798_1_RPSFS1998_4.pdf. Läst 11 januari 2022. 
 4. ^ ”Polisförordning (1984:730)” (Svensk författningssamling). rkrattsbaser.gov.se. Regeringskansliets rättsdatabaser. https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=1984:730. Läst 10 januari 2024. ”9 § Behörig att anställas som polischefsaspirant är den som har avlagt juris kandidatexamen eller juristexamen.
  Med svensk juris kandidatexamen och juristexamen jämställs fullbordad juristutbildning som till övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller Norge. Om denna utbildning skulle vara mer än ett år kortare än den svenska utbildningen, skall sökanden genomgå en kompletteringsutbildning som avslutas med kunskapsprov. Förordning (1995:121).
  10 § Behörig till sådan anställning som länspolismästare som avses i 3 § andra stycket samt till anställning som biträdande länspolismästare, polismästare, polisöverintendent, polisintendent eller polissekreterare är den som har avlagt juris kandidatexamen eller juristexamen och har genomgått föreskriven polischefsutbildning. Föreskrifterna i 9 § andra stycket skall dock gälla också i fråga om sådan anställning. Förordning (1995:121).”
   
 5. ^ ”"Att vara jurist är givetvis inget motsatsförhållande – men chefer ska tillsättas utifrån lämplighet"”. blaljus.nu. Polisförbundet. 14 februari 2013. https://blaljus.nu/nyhetsartikel/polis-eller-jurist. Läst 10 januari 2024. 
 6. ^ Wahlberg, Stefan (25 november 2022). ””Återinför juristkravet för polischefer””. www.dagensjuridik.se. Dagens Juridik. https://www.dagensjuridik.se/nyheter/aterinfor-juristkravet-for-polischefer/. Läst 10 januari 2024. 
 7. ^ ”Regeringens proposition 1998/99:47 Om chefsförsörjningen inom polisväsendet”. riksdagen.se. Sveriges riksdag. 1999. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/om-chefsforsorjningen-inom-polisvasendet_gm0347/. Läst 2 april 2024. 
 8. ^ ”Regeringens proposition 1980/81:13 om polisens uppgifter, utbildning och organisation m.m.;”. riksdagen.se. Sveriges riksdag. 1980. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/om-polisens-uppgifter-utbildning-och-organisation_g40313/. Läst 2 april 2024. 
 9. ^ [a b c d e f g h i j k l m n] ”Gradbeteckningar”. www.polisen.se. Rikspolisstyrelsen. 1992. Arkiverad från originalet den 27 september 2007. https://web.archive.org/web/20070927204452/http://www.polisen.se/mediaarchive/1539/1892/Gradbetn2_.pdf. Läst 10 januari 2024. 
 10. ^ [a b c d e f g h i j k l m n] Rikspolisstyrelsens uniformsföreskrifter för Polisen (RPSFS 2004:10)
 11. ^ [a b] Gradbeteckningen tillkom efter 1998.
 12. ^ [a b] Betänkande med förslag till förstatligande av polisväsendet i riket och åklagarväsendet i rikets städer. D. 1, Allmänna grunder 2013-02-28.
 13. ^ Betänkade med förslag till vissa ändringar i beklädnadsreglementet för polispersonalen m.m. (SOU 1939:20), sid. 19.
 14. ^ Svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista för anställda inom polisen Arkiverad 17 oktober 2016 hämtat från the Wayback Machine. 2015-10-22

Externa länkar redigera