Gendarmeriet i Nazityskland var en statlig ordningspolis som verkade på landsbygden och i tätorter med mindre än 2 000 invånare. Under andra världskriget planerades att utsträcka gendarmeriets ansvarsområde till alla tätorter med mindre än 5 000 invånare, men det kom bara att genomföras i begränsad utsträckning.[1]

UppdragRedigera

  • Understödja lantrådet (kretslandshövdingen) och de lokala polismyndighetscheferna med polisärenden.
  • Upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Utreda brott (kriminalpolis).[2]

OrganisationRedigera

Det lokala gendarmerietRedigera

Det lokala gendarmeriet, Gendarmerie des Einzeldienstes, verkade i landsorten och i mindre tätorter.

Organisationsnivå Organisation Omfattning
Gendarmerie-Einzelpost Gendarmeripostering En ensam gendarm på landsbygden.
Gendarmerie-Gruppenpost Gendarmerigrupp En grupp bestod av 3–5 posteringar under en Meister.
Gendarmerie-Post Gendarmeristation i en tätort Vid stationen tjänstgjorde 2–5 gendarmer. En Hauptwachtmeister eller Meister var stationschef.
Gendarmerie-Abteilung Gendarmeriavdelning En avdelning bestod av flera stationer och grupper med omkring 20 gendarmer. Avdelningschef var en Hauptwachtmeister eller Meister .
Gendarmerie-Kreis Gendarmeriet i en lantkrets, vari ingick ett flertal landskommuner. Bestod av minst 40 gendarmer. Gendarmerikretschefen var en Revierleutnant eller Revieroberleutnant, tillika handläggare för polisärenden hos kretspolismyndigheten (lantrådet, det vill säga kretslandshövdingen).
Gendarmerie-Hauptmannschaft Gendarmerikaptenskap Flera gendarmerikretsar under befäl av en Hauptmann eller Major. Bestod av omkring 150 gendarmer.
Kommando der Gendarmerie Gendarmerikommando Omfattade allt gendarmeri i ett län. Chef var en Kommandeur der Gendarmerie, tillika Stabsoffizier der Gendarmerie (SdG) vid den högre polismyndigheten (landshövdingeämbetet/riksståthållarämbetet), med högst överstes grad.

Källa: [1] [2]

Motoriserade gendarmerietRedigera

 
Motoriserat gendarmeri vid en fordonsburen parad.

Det motoriserade gendarmeriet organiserades 1937 med uppgift att fungera som trafikpolis på motorvägar och riksvägar.[2] Det hade sitt ursprung i SA-Feldjägerkorps.

Det motoriserade gendarmeriet bestod av plutoner om 1 + 36 gendarmer och kompanier om 3 + 108 gendarmer. Kompanierna kunde även sammanföras till bataljoner. Detta var kasernerade förband underställda respektive Kommandeuer der Gendarmerie. Under andra världskriget insattes det motoriserade gendarmeriet även i de ockuperade områdena.[3] Stora delar av det motoriserade gendarmeriet införlivades också med Wehrmachts fältgendarmeri.[1]

AlpgendarmerietRedigera

Alpgendarmeriet, Hochgebirgs-Gendarmerie, organiserades 1941, som ett särskilt utbildat gendarmeri för alpområdena. Gendarmeriposteringar som var belägna högre än 1 500 meter över havet betecknades som alpina posteringar.[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b c d] The German Police, Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force: Evaluation and Dissemination Section (G-2), 1945, s. 24-27.
  2. ^ [a b c] Robert Nebinger, Reichspolizeirecht (Leipzig: W. Kohlhammer, Abteilung Schaeffer, 1942), s. 127.
  3. ^ Gordon Williamson & Gerry Embleton, World War II German Police Units. London 2006, s. 17.

Se ävenRedigera