Kriminalpolizei, Kripo, var kriminalpolisen i Nazityskland, som sorterade under Reichssicherheitshauptamt (RSHA).

Central organisationRedigera

Kriminalpolizei lydde under Reichssicherheitshauptamt, där Amt V (avdelning V) var Reichskriminalpolizeiamt (RKPA) (rikskriminalavdelning) under SS-Gruppenführer och Generalleutnant der Polizei Arthur Nebe.

UppdragRedigera

Avdelning V (RKPA) hade i uppdrag, att:

  • Standardisera kriminologisk metodik och utrustning
  • Tillämpa forskning och erfarenhet vid utredning och förebyggande av brott
  • Kriminologisk utbildning
  • Lämna underlag för policybeslut och lagstiftning
  • Centralisera spaningsarbetet
  • Driva ett centralt kriminalregister
  • Delta i utredningen av viktiga brott

Källa: [1]

VerksamhetRedigera

Avdelningen var 1945 indelad i följande byråer:[1]

Byrå Ansvarsområde Uppgifter
V A Kriminalpolitik och förebyggande verksamhet Rättsfrågor, internationellt samarbete, kriminalforskning, brottsförebyggande verksamhet, kvinnlig kriminalpolis
V B Insatsbyrå Grova våldsbrott, bedrägeri, sedlighetsförbrytelser,
V C Register och spaning Krigsspaning, polisiära spaningsmedel, polishundväsendet
V D Kriminalteknisk byrå Identifikation, kemiska och biologiska laboratorieundersökningar, dokumentundersökningar, tekniska verkstäder
V Wi Ekobrottsbyrå Ekonomiska brott mot krigsekonomin, gulascher, korruption, brott i näringsverksamhet

Territoriell organisationRedigera

Territoriell organisation till 1943Redigera

Organisationsnivå Statlig kriminalpolis Kommunal kriminalpolis Befogenhet
SS-Oberabschnitt (Wehrkreis)
militärområde
Höhere SS- und Polizeiführer (HSSPF) Chef för Schutzstaffel (SS), Ordnungspolizei (Orpo), Kripo, Gestapo och Sicherheitsdienst (SD) inom militärområdet.
SS-Oberabschnitt (Wehrkreis)
militärområde
Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD (IdS) Chef för Kripo, Gestapo och SD inom militärområdet. Underställd HSSPF.
Statliga polisförvaltningar Kripo-Leitstellen, Kripo-Stellen -- Regionala kriminalpolismyndigheter underställda Reichskriminalpolizeiamt och sidoordnade den lokale polismyndighetschefen.
Statliga polisförvaltningar respektive Kommunala polismyndigheter Staatliche Kriminalabteilungen Gemeindekriminalpolizei-Abteilungen Kriminalpolis direkt underställd den lokala polismyndighetschefen.

Källa: [1]

Territoriell organisation från 1943Redigera

Från och med 1943 överfördes alla kommunala kriminalpolisavdelningar med över 10 anställda (dvs. huvudsakligen i städer med mer än 50 000 invånare) till den statliga kriminalpolisen. Den statliga kriminalpolisen var inte längre underställd den lokala polismyndighetschefen. [2]

Organisationsnivå Statlig kriminalpolis Befogenhet
SS-Oberabschnitt (Wehrkreis)
militärområde
Höherer SS- und Polizeiführer (HSSPF) Chef för SS, Orpo, Kripo, Gestapo och SD inom militärområdet.
SS-Oberabschnitt (Wehrkreis)
militärområde
Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD (BdS) Chef för Kripo, Gestapo och SD inom militärområdet. Underställd HSSPF.
Regionala huvudavdelningar
Regionala avdelningar
Kripo-Leitstellen
Kripo-Stellen
Regionala kriminalpolismyndigheter
Tidigare statliga eller kommunala Kriminalabteilungen Kripo-Aussendiensstellen Underavdelningar under Kripo-Leitstelle eller Kripo-Stelle
Kriminalabteilungen med färre än tio anställda. Kripo-Aussenposten Underställd Kripo-Leitstelle, Kripo-Stelle eller Kripo-Aussendienststelle

Källa: [1]

Lokal organisation 1944Redigera

Organisation Säte Antal 1944 Antal kriminalpoliser Chefens grad
Kripo-Leitstelle Kriminalpolismyndighet i varje residensstad för ett tyskt förbundsland, Reichsgau eller preussisk provins. 22 150-250 Oberregierungs- und Kriminalrat
Kripo-Stelle Kriminalpolismyndighet i varje residensstad för ett preussisk län eller för ett litet tyskt förbundsland eller Reichsgau 44 80-120 Regierungs- und Kriminalrat eller Kriminaldirektor
Kripo-Aussendienstelle och Kripo-Aussenpost Kriminalavdelning som var underordnade ett Kripo-Leitstelle eller ett Kripo-Stelle 698 Kripo-Aussenpost hade per definition färre än 10 kriminalpoliser ..

Källa: [1]

PersonalRedigera

Huvudartikel: Sicherheitspolizei

Kripo och Gestapo hade samma personalstruktur, utbildning och tjänstegrader. Det fanns två grundläggande polisiära befordringsgångar, dels einfachen Vollzugsdienst der Sicherheitspolizei (kriminalassistentkarriären), senare även kallad Laufbahn U 18: SS-Unterführer der Sicherheitspolizei und des SD, dels leitenden Vollzugsdienst der Sicherheitspolizei (kriminalkommissariekarriären), senare även kallad Laufbahn XIV: SS-Führer der Sicherheitspolizei und des SD.[3]

FotnoterRedigera

  1. ^ [a b c d e] The German Police (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force: Evaluation and Dissemination Section (G-2), 1945), s. 64-78.
  2. ^ The German Police (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force: Evaluation and Dissemination Section (G-2), 1945), s. 73-74.
  3. ^ Der Reichsführer SS, Dich ruft die SS, Hermann Hillger KG, Berling 1942 www.thule-italia.net/ns/SS-Hauptamt%20-%20Dich%20ruft%20die%20SS.doc 2009-08-12; Jens Banach, "Polizei im NS-System - Ausbildung und Rekrutierung in der Sicherheitspolizei", Hans Jürgen Lange (red), Die Polizei der Gesellschaft: Zur Soziologie der inneren Sicherheit, VS Verlag, 2003, sid. 64

Se ävenRedigera