Öppna huvudmenyn

Verwaltungspolizei, förvaltningspolisen i Nazityskland, bestod av polisjurister och polisförvaltningstjänstemän. Till polisförvaltningstjänstemännen hörde också vaktkonstaplarna vid polishäktena.

Statliga polisförvaltningarRedigera

Polismyndighetschefer vid de statliga polisförvaltningarna var polisjurister tillhörande Verwaltungspolizei.

PolismyndighetscheferRedigera

Stad Statlig polisförvaltning Polismyndighetschef
Liten stad Polizeiamt Det lokala lantrådet (kretslandshövdingen) var polismyndighetschef. Hade dock en under myndighetschefen ställd polischef, som var en polisförvaltningstjänsteman med grad som Polizeirat eller Polizeioberinspektor (se nedan).
Liten stad Polizeiamt Saknade egen myndighetschef; var underställd myndighetschefen vid en närliggande polisförvaltning. Hade dock en under myndighetschefen ställd polischef, som var en polisförvaltningstjänsteman med Polizeirats grad (se nedan).
Mellanstor stad Polizeidirektion Polizeidirektor
Stor stad Polizeipräsidium Polizeipräsident

Källa:[1]

UppdragRedigera

I de statliga polisförvaltningarna handlade Verwaltungspolizei ärenden rörande:[2]

 • Polisförvaltningens egen ekonomiadministration.
 • Pass, utlänningar, medborgarskap, folkbokföring, rullföring av värnpliktiga och Nürnberglagarna.
 • Lokala trafikregler, körkort, körskolor, trafiktillstånd, brandskydd och sjötrafik.
 • Priskontroll, teatrar och biografer, handelsresande, söndagsvila, hantverk, hotell och restauranger samt reklam.
 • Ordningsstraff, exekutiva förfaranden, folkräkningar, polishandräckning vid socialhjälps- och barnavårdsärenden, hälsovårdsinspektion, livsmedelskontroll, läkare, veterinärer, begravningar, livsmedelshandel, epizootier, köttbesiktning samt vapen och jakt.

Grader och lönerRedigera

Lönegrad Årslön
Reichsmark
*Not 1
Einfache Polizeiverwaltungsdienst
(lägre tjänstemän)
Mittlere Dienst
(mellantjänstemän)
Gehobene Dienst
(högre mellantjänstemän)
Höhere Dienst
(högre tjänstemän)
Tjänsteställning
A10b 1700-2400 Amtsgehilfe
Botenmeister
Hausmeister
- - - Wachtmeister
A10a 1759-2550 Betriebsassistent
Oberbotenmeister
- - - Revieroberwachtmeister
A9 1800-2700 Polizeigefängnisoberwachtmeister
Vollziehungsbeamter
- - - Revieroberwachtmeister
A9 1800-2700 Polizeigefängnishauptwachtmeister
Erste Polizeigefängnis-hauptwachtmeister
- - - Hauptwachtmeister
A8a 2100-2800 - Polizeiassistent
Kanzleiassistent
Regierungsassistent
Verwaltungsassistent
technischer Assistent
- - Hauptwachtmeister
A7a 2350-3500 Polizeigefängnisverwalter Polizeisekretär
Kanzleisekretär
Regierungssekretär
technischer Sekretär
- - Meister
A5b 2300-4200 Polizeigefängnisoberverwalter Polizeiobersekretär
Kanzleiobersekretär
Regierungsobersekretär
techn. Obersekretär
Waffenmeister
- - Obermeister /Revierleutnant
A4c2 2800-5000 - - Polizeiinspektor
Waffeninspektor
Waffenrevisor
- Oberleutnant
A4c1 2 800-5300 - - Polizeinspektor
Polizeirentmeister
- Oberleutnant
A4b2 3000-5500 - - Polizeioberinspektor
Polizeirechnungsrevisor
- Hauptmann
A4b1 4100-5800 - - Polizeioberinspektor
Polizeioberrentmeister
Waffenoberrevisor
Oberbuchalter
- Hauptmann
A3b 4800-7 000 - - Polizeirat
Polizeiamtmann
(< 3 år i graden)
- Hauptmann
A3b 4800-7000 - - Polizeirat
Polizeiamtmann
(3 år i graden)
- Major
A2d 4800-7800 - - Amtsrat
Polizeioberamtmann
- Major
A2c2 4800-8400 - - - Regierungsassessor Hauptmann
A2c2 4800-8400 - - - Regierungsrat
(< 3 år i graden)
Hauptmann
A2c2 4800-8400 - - Regierungs- und Kassenrat Regierungsrat
(3 år i graden)
Major
A2b 7 000-9700 - - - Polizeidirektor
Oberregierungsrat
Oberstleutnant der Polizei
Oberstleutnant
A1b 6200-10600 - - - Polizeipräsident
(städer med mer än 100 000 inv)
Regierungsdirektor
Oberst
A1a 8400-12600 - - - Polizeipräsident
(städer med mer än 200 000 inv)
Polizeivizepräsident (Berlin)
Ministerialrat
Oberst der Polizei
Oberst
B8 14000 - - Polizeipräsident
(övriga städer med mer än 500 000 inv)
Generalmajor der Polizei
B7b 15000 - - - Polizeipräsident (Hamburg) Generalmajor der Polizei
B7a 16000 - - - Polizeipräsident (Wien)
Ministerialdirigent
Generalmajor der Polizei
B6 17000 - - - Polizeipräsident (Berlin) Generalleutnant der Polizei
B4 19000 - - - Ministerialdirektor Generalleutnant der Polizei
 • Not 1 = (grundlön utan tillägg)

Källa: [3][4][5]

Medellönen för en industriarbetare var 1939 1459 RM per år.[6] Medellönen för en privatanställd tjänsteman var 1939 2772 RM per år.[7]

ReferenserRedigera

 1. ^ The German Police (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force: Evaluation and Dissemination Section (G-2), 1945), s. 12.
 2. ^ The German Police (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force: Evaluation and Dissemination Section (G-2), 1945), s. 21.
 3. ^ The German Police (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force: Evaluation and Dissemination Section (G-2), 1945), s. 104-106, 116.
 4. ^ Heinz Boberach & al., Ämter, Abkürzungen, Aktionen des NS-Staates, (München: KG Saur, 1997), s. 17-45.
 5. ^ Andrew Mollo, Uniforms of the SS - Volume 5 - Sicherheitsdienst und Sicherheitspolizei 1931-1945 (London 1971), s. 51.
 6. ^ http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Soldat/Besoldung.htm
 7. ^ Ibidem

Se ävenRedigera