Öppna huvudmenyn
Matematiska operationer
Addition (+)
addend + addend = summa
Subtraktion (−)
minuend − subtrahend = differens
Multiplikation (× eller ·)
multiplikator × multiplikand = produkt
Division (÷ eller /)
dividend / divisor = kvot
Moduloräkning (mod)
dividend mod divisor = rest
Exponentiering
basexponent = potens
n:te roten (√)
grad radikand = rot
Logaritm (log)
logbas(potens) = exponent

En operation är inom matematiken en handling där en eller flera operander med hjälp av en operator leder till en lösning.

Operander kan till exempel vara tal och en operator kan definieras som en räkneregel.

De vanligaste operationerna är räknesätten. Det finns även operationer som verkar på funktioner. Dit hör differentialoperatorer och integraloperatorer.

Se ävenRedigera