Matematiska operationer
Addition (+)
term + term
addend + addend
= summa
Subtraktion (−)
term − term
minuend − subtrahend
= differens
Multiplikation (× eller ·)
faktor × faktor
multiplikator × multiplikand
= produkt
Division (÷ eller /)
täljare / nämnare
dividend / divisor
= kvot
Moduloräkning (mod)
dividend mod divisor = rest
Exponentiering (^)
basexponent = potens
n:te roten (√)
grad radikand = rot
Logaritm (log)
logbas(potens) = exponent

En n:te rot till ett tal a är ett tal x sådant att xn = a. Rottecknet är en operator på talet a.

  • Fallet n = 2 kallas kvadratrot, det som ofta avses med "roten ur" ett tal
  • Fallet n = 3 kallas kubikrot

Den n:te roten till ett tal betecknas:

Talet benämns grad eller rotindex och benämns radikand.

BeräkningRedigera

Rötter kan beräknas med hjälp av logaritmer

 

AlgoritmRedigera

För att beräkna   kan följande algoritm användas:

  1. Gör en första gissning   (ju närmare   desto snabbare konvergerar algoritmen).
  2.  
  3. Upprepa steg 2 tills önskad precision är uppnådd

HärledningRedigera

Algoritmen kan härledas från Newton-Raphsons metod.

 

Vi söker alltså nollstället till

 

Iterationsformeln blir

 

Ett specialfall är då n = 2 vilket är mer känt som den babyloniska metoden.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Matematisk uppslagsbok, William Karush, W&W, 1962
  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.