En operand är inom matematiken ett av invärdena (argumenten) till en operator. Till exempel i

är (+) operatorn och (3) och (6) operanderna.

Antalet operander till en operator kallas dess "aritet". Baserad på sin aritet klassificeras operatorer som unära, binära etcetera.

NotationRedigera

Operander kan vara komplexa och i sig bestå av operatorer och operander:

 

I exemplet ovan är (3 + 9) en operand tillsammans med 4.

Positionering av operandernaRedigera

Det finns olika sätt att positionera operanderna i förhållande till en operator. Det vanligaste är infix, där operatorn placeras mellan operanderna, men även postfix- och prefixnotation är vanlig i datavetenskap.

  •   (infix)
  •   (postfix)
  •   (prefix)

Vid addition av talen 1 och 2 ser de olika sätten ut som ovan. Om fler tal ska adderas så kräver infixnotationen att operatorn skrivs ut flera gånger, medan postfix- och prefixnotation inte kräver det:

  •   (infix)
  •   (postfix)
  •   (prefix)


  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.