Räknesätt är en matematisk operation. Det finns fyra fundamentala räknesätt[1]:

 • Addition (+)
  • term + term = summa (summan bildas genom att termerna läggs samman)
 • Subtraktion (−)
  • term − term = differens (differensen bildas genom att den andra termen "dras av" från den första termen)
 • Multiplikation (· eller ×)
  • faktor · faktor = produkt (produkten bildas genom upprepad addition av faktorerna)
 • Division (/ eller ÷)
  • täljare / nämnare = kvot (kvoten bildas genom att dela upp täljaren i nämnaren)

Utöver de fyra vanliga räknesätten finns exempelvis potensräkning ("upphöjt till") och räkning med rotuttryck.

Addition och multiplikation är symmetriska eller kommutativa: a + b = b + a och a · b = b · a. Subtraktion är kopplat till addition eftersom a + b = c ger c − a = b. Man säger att subtraktion är den inversa operationen till addition. På motsvarande sätt är multiplikation och division kopplade.

De fyra vanliga räknesätten kan exempelvis användas på reella tal och komplexa tal. Andra algebraiska strukturer som använder de fyra räknesätten kallas för ringar. Generellt sett gäller då att addition är kommutativ, men multiplikation behöver inte vara det. Division går inte heller alltid att definiera.

Se ävenRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Christer Kiselman och Lars Mouwitz (2008): Matematiktermer för skolan, Nationellt Centrum för Matematikutbildning