Subtraktion

grundläggande räknesätt inom aritmetiken
Matematiska operationer
Addition (+)
term + term
addend + addend
= summa
Subtraktion (−)
term − term
minuend − subtrahend
= differens
Multiplikation (× eller ·)
faktor × faktor
multiplikator × multiplikand
= produkt
Division (÷ eller /)
täljare / nämnare
dividend / divisor
= kvot
Moduloräkning (mod)
dividend mod divisor = rest
Exponentiering (^)
basexponent = potens
n:te roten (√)
grad radikand = rot
Logaritm (log)
logbas(potens) = exponent

Inom aritmetiken är subtraktion ett av de fyra räknesätten. Vid subtraktion bildas differensen (skillnaden) mellan två tal, termer. Differensen mellan talen och skrivs , där kallas minuend och kallas subtrahend, åtskilda av ett minustecken.[1] Differensen är positiv om och negativ om . Subtraktion är omvänd addition.

Ekvivalenta beskrivningar redigera

Subtraktion är en aritmetisk operation för att beräkna differensen mellan två tal.

I hela det nedanstående stycket är

 

där a är minuenden, b är subtrahenden och c är differensen.

  • För den enklaste aritmetiken, den för positiva heltal, är differensen c det som återstår när man tagit bort b från a.
  • Om a och b ses som punkter på tallinjen är differensen c avståndet från b till a.
  • Subtraktion är omvänd addition: Om a - b = c, så är a = b + c.

Exempel redigera

Vid exemplen nedan, tänk på en tallinje eller en termometer.

 

 

Differensen är   mellan   och  . Man får alltså gå två steg från   för att komma till  , eller tvärtom.

 

Differensen är   mellan   och  . Man får alltså gå 8 steg för att komma från   till  , eller tvärtom.

Generaliserad subtraktion redigera

Euklidiska metriken för de reella talen där a, b  är definierad som |a - b|.

Differensen mellan två mängder A, B är A - B: alla element i A som inte är i B.

För två element a, b i en kommutativ grupp (G, +), kan subtraktion definieras a + (-b).

För två element a, b i en ring (R, +, ∙), kan subtraktion definieras a + (-b).

Unicode-kod redigera

Huvudartikel: Minustecken

Symbolen för subtraktion är minustecknet, − (Unicode-kod U+2212).

Källor redigera

  1. ^ Jan Thompson & Thomas Martinsson (1991). Matematiklexikon. ISBN 91-46-16515-0 

Se även redigera

Externa länkar redigera