Öppna huvudmenyn

Subtraktion

grundläggande räknesätt inom aritmetiken
Matematiska operationer
Addition (+)
addend + addend = summa
Subtraktion (−)
minuend − subtrahend = differens
Multiplikation (× eller ·)
multiplikator × multiplikand = produkt
Division (÷ eller /)
dividend / divisor = kvot
Moduloräkning (mod)
dividend mod divisor = rest
Exponentiering
basexponent = potens
n:te roten (√)
grad radikand = rot
Logaritm (log)
logbas(potens) = exponent
Symbol oppose vote.svg

Inom aritmetiken är subtraktion ett av de fyra räknesätten. Vid subtraktion bildas differensen (skillnaden) mellan två tal, termer. Differensen mellan talen a och b skrivs ab, där a kallas minuend och b kallas subtrahend, åtskilda av ett minustecken.[1]. Differensen är positiv om a > b och negativ om a < b. Subtraktion är omvänd addition.

Alternativa beskrivningarRedigera

Subtraktion är en aritmetisk operation för att beräkna differensen mellan två tal.

I hela det nedanstående stycket är

 

där a är minuenden, b är subtrahenden och c är differensen.

  • För den enklaste aritmetiken, den för positiva heltal, är differensen c det som återstår när man tagit bort b från a.
  • Om a och b ses som punkter på tallinjen är differensen c avståndet från b till a.
  • Subtraktion är omvänd addition: Om a - b = c, så är a = b + c.

ExempelRedigera

Vid exemplen nedan, tänk på en tallinje eller en termometer.

Exempel: 5 − 3 = 2; differensen är 2 mellan 3 och 5. Man får alltså gå två steg från 5 för att komma till 3, eller tvärtom.

Exempel: 5 − (-3) = 8; differensen är 8 mellan 5 och (-3). Man får alltså gå 8 steg för att komma från 5 till (-3), eller tvärtom.

Generaliserad subtraktionRedigera

Euklidiska metriken för de reella talen där a, b  är definierad som |a - b|.

Differensen mellan två mängder A, B är A - B: alla element i A som inte är i B.

För två element a, b i en kommutativ grupp (G, +), kan subtraktion definieras a + (-b).

För två element a, b i en ring (R, +, ∙), kan subtraktion definieras a + (-b).

Unicode-kodRedigera

Symbolen för subtraktion är minustecknet, − (Unicode-kod U+2212).

KällorRedigera

  1. ^ Jan Thompson & Thomas Martinsson (1991). Matematiklexikon. ISBN 91-46-16515-0 

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.