Een liten songbook til at bruka i Kyrkionne. är en psalmbok tryckt 1553.

Een liten songbook til at bruka i Kyrkionne
OriginalspråkSvenska
LandSverige
GenrePsalmbok
Utgivningsår1553

InnehållRedigera

In Summis festisRedigera

 • HERRE förbarma tigh

In Simplicibus festisRedigera

 • HERRE förbarma tigh
 • ÄRa ware Gudh
 • Och fridh på jordenne
 • HEligh
 • O Gudz lamb

In DominicisRedigera

 • HERRE förbarma tigh
 • ÄRa ware Gudh
 • Och fridh på jordenne
 • HEligh
 • O Gudz lamb

Tempore PascheRedigera

 • HERRE förbarma tigh
 • ÄRa ware Gudh
 • Och fridh på jordenne
 • HEligh
 • O Gudz lamb

De sancto spirituRedigera

 • HERRE förbarma tigh
 • ÄRa ware Gudh
 • Och fridh på jordenne
 • HEligh
 • O Gudz lamb
 • TIgh wari loff och prijs
 • Tackom och loffuom

LetabundusRedigera

Victime paschali etc.Redigera

Te DeumRedigera

Then CXIIII. PsalmenRedigera

 • TA Isräl uthu Egypten

Följa nu någhra HymnerRedigera

De Adventu dominiRedigera

De nativitate ChristiRedigera

In QuadragesimaRedigera

Tempore PascheRedigera

De Ascensione DomineRedigera

De sancto spirituRedigera

De DominicisRedigera

De beata virgineRedigera

De omnibus SanctisRedigera

 • JEsu tu äst wår Frelsare/

De ApostolisRedigera

S. Zacharie loffsongRedigera

Jungfru Marie LoffsongRedigera

Nu fölia Colleterne offver hela åretRedigera

 • UPweck HERRE Gudh tina krafft och kom
 • UPweck wår hjerta/ O HERRE Gudh

KällorRedigera