Mall:Teckenförklaring (linjekarta järnväg bana)

Symboler i linjekarta för järnväg
Symbol Förklaring Anmärkning 
    Skuggade symboler är inte i drift Avstängd -årtal eller öppnas årtal-
  Station med passagerartrafik (och eventuell godstrafik) Mötes- och förbigångsmöjlighet
  Hållplats passagerartrafik Längs linjen, endast mötesmöjlighet på dubbelspår
  Godsstation Mötes- och förbigångsmöjlighet
  Lastplats (Linjeplats) Växel till sidospår
  Mötesstation enkelspårig bana Mötes- och förbigångsmöjlighet
    Järnvägen slutar som lastplats, hamn etc. Slutet på ett sidospår
        Järnväg
    Korsande järnvägar (i plan)
    Anslutande järnväg del av annan bana
    Planskild korsning mellan två järnvägar
    Byte mellan höger och vänstertrafik
        Järnväg i tunnel
      Broar över vattendrag
      Öppningsbara broar över vatten
        Broar
  Plankorsning med väg
    Planskild korsning väg
    Planskild korsning motorväg
  Museijärnväg
  Järnvägsfärja
  Färja
    Gräns Tullmyndighet, gräns
      Spårväg Blå symboler spårvagnsspår och stationer