Mall:Svenska militära grader 2009

Yrkesofficerare (Officerare och specialistofficerare (SO))
SO SO SO SO
OR-6 Förste sergeant.jpg OR-7 Fanjunkare.jpg OR-8 Förvaltare.jpg OR-9 Regementsförvaltare.jpg OF-1 Fänrik.jpg OF-1 Löjtnant.jpg OF-2 Kapten.jpg OF-3 Major.jpg OF-4 Överstelöjtnant.jpg OF-5 Överste.jpg OF-5 Överste 1.gr..jpg OF-6 Brigadgeneral.jpg OF-7 Generalmajor.jpg OF-8 Generallöjtnant.jpg OF-9 General.jpg
Förste sergeant Fanjunkare Förvaltare Regementsförvaltare Fänrik Löjtnant Kapten Major Överstelöjtnant Överste Överste 1. graden Brigadgeneral Generalmajor Generallöjtnant General
Sergeant First Class Colour Sergeant Sergeant Major Regimental Sergeant Major Second Lieutenant Lieutenant Captain Major Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General
Gruppchefer och soldater (GSS)
Kragspegel armén.jpg OR-2 Menig 1kl. år 1.jpg OR-2 Menig 1kl. år 3.jpg OR-2 Menig 1kl. år 5.jpg OR-2 Menig 1kl. år 7.jpg OR-3 Vicekorpral 2.jpg OR-4 Korpral 2.jpg OR-5 Sergeant 2.jpg
Menig Menig 1 klass (ett nytt streck efter 3, 5 och 7 års anställning) Vicekorpral Korpral Sergeant
Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant