Öppna huvudmenyn

Lista över ledamöter av Sveriges riksdags andra kammare 1918–1920

Wikimedia-listartikel

Ledamöter av Sveriges riksdags andra kammare 1918-1920.

Ledamöterna invaldes vid valet 20 september 1917, men nyinvalda tillträdde sina riksdagsplatser först 1918. Årtal inom parentes anger att ledamoten inte satt hela mandatperioden. Förkortningar: h = Högerpartiet, bf = Bondeförbundet, j = Jordbrukarnas riksförbund, l = Sveriges liberala parti, s = Socialdemokraterna, v-s = Vänstersocialisterna

Innehåll

Stockholms stadRedigera

Första valkretsenRedigera

Andra valkretsenRedigera

Stockholms länRedigera

Södra valkretsenRedigera

Norra valkretsenRedigera

Uppsala länRedigera

Södermanlands länRedigera

Norra valkretsenRedigera

Södra valkretsenRedigera

Östergötlands länRedigera

Norra valkretsenRedigera

Norrköping och Linköpings valkretsRedigera

Södra valkretsenRedigera

Jönköpings länRedigera

Östra valkretsenRedigera

Västra valkretsenRedigera

Kronobergs länRedigera

Östra valkretsenRedigera

Västra valkretsenRedigera

Kalmar länRedigera

Norra valkretsenRedigera

Södra valkretsenRedigera

Gotlands länRedigera

Blekinge länRedigera

Kristianstads länRedigera

Nordvästra valkretsenRedigera

Sydöstra valkretsenRedigera

Malmöhus länRedigera

Norra valkretsenRedigera

Mellersta valkretsenRedigera

Södra valkretsenRedigera

Hälsingborg, Landskrona och LundRedigera

Malmö stadRedigera

Hallands länRedigera

Göteborgs och Bohus länRedigera

Södra valkretsenRedigera

Norra valkretsenRedigera

Göteborgs stadRedigera

Älvsborgs länRedigera

Norra valkretsenRedigera

Mellersta valkretsenRedigera

Södra valkretsenRedigera

Skaraborgs länRedigera

Norra valkretsenRedigera

  • Karl Magnusson i Skövde, trädgårdsmästare, h
  • Per Månsson i Backa, lantbrukare, bf, f. 1857
  • Carl Johansson, lantbrukare, l, f. 1851
  • Johan Wilhelm Billqvist, folkskollärare, s, f. 1867
  • Carl Otto Vahlstedt, småbrukare, s, f. 1874

Södra valkretsenRedigera

Värmlands länRedigera

Norra valkretsenRedigera

Östra valkretsenRedigera

Västra valkretsenRedigera

Örebro länRedigera

Norra valkretsenRedigera

Södra valkretsenRedigera

Västmanlands länRedigera

Östra valkretsenRedigera

Västra valkretsenRedigera

Kopparbergs länRedigera

Östra valkretsenRedigera

Västra valkretsenRedigera

Norra valkretsenRedigera

Gävleborgs länRedigera

Gästriklands valkretsRedigera

Hälsinglands södra valkretsRedigera

Hälsinglands norra valkretsRedigera

Västernorrlands länRedigera

Medelpads valkretsRedigera

Ångermanlands södra valkretsRedigera

Ångermanlands norra valkretsRedigera

Jämtlands länRedigera

Södra valkretsenRedigera

Norra valkretsenRedigera

Västerbottens länRedigera

Södra valkretsenRedigera

Norra valkretsenRedigera

Norrbottens länRedigera

Södra valkretsenRedigera

Norra valkretsenRedigera

KällorRedigera

  • Svenska Kalendern 1918, almanack och årsbok, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1917


Föregående:
1915–1917
Ledamöter av Sveriges riksdags andra kammare
1918–1920
Nästa:
1921