Lista över falska vänner mellan svenska och tyska

Detta är en lista över falska vänner mellan svenska och tyska.

A-GRedigera

Tyskt ord Betyder Liknande svenskt ord Tyskt ord för det liknande svenska
Alm fjälläng, fäbodvall alm Ulme
anmuten förefalla anmoda ersuchen, auffordern
artig snäll, lydig (om barn) artig höflich
Ansicht vy, åsikt ansikte Gesicht
auf av aus, von
Autograph originalmanuskript autograf Autogramm
Backe kind, skinka (människas) backe Hügel
befahren åka på, beresta befara fürchten
befallen drabba befalla befehlen
bedanken tacka betacka sig verzichten
behaglich gemytlig behaglig anmutig
bekommen erhålla, få bekomma bekömmlich sein
belebt livlig, full av rörelse; starkt trafikerad belevad gesittet, höflich, artig, manierlich
beschäftigt sysselsatt beskäftig geschäftig, übereifrig
bleiben förbli bli werden
blöd dum, svagsint blöt nass
Boden grund, mark Boden (svensk stad) Boden
Bord hylla bord Tisch
Borste borst borste Bürste
Bulle tjur, (slang) polis, snut bulle Hefestück
Büchse bössa byxa Hose
bunt brokig bunt Ansammlung, Stapel
Bär björn bär Beere
Bögen bågar, formulär, ark bögen der Schwule
Büro kontor byrå Kommode
Dom domkyrka dom (juridik) Urteil
Enkel barnbarn enkel einfach
Egge harv egg Schneide
Fahrt tur, resa fart Geschwindigkeit
fast nästan fast fest (adj), aber (konj)
ficken, Fick knulla fick bekam (+ändelse), durfte (+ändelse)
Fleisch kött fläsk Speck
Flocke flinga flock Herde, Schar
frisch färsk frisk gesund
Gift gift gift (att vara g. med någon) verheiratet
Glasauge emaljöga, ögonprotes glasögon Brille
Gosse rännsten gosse Junge, Knabe

H-MRedigera

Tyskt ord Betyder Liknande svenskt ord Tyskt ord för det liknande svenska
Hahn tupp, (vatten)kran hane Männchen (om djur etc)
Halm strå halm Stroh
Halsband halsband (för djur) halsband (för människor) Kette (betyder även kedja)
Hemd skjorta hämnd Rache
Herd spis herde Hirte
Hochzeit bröllop högtid Feiertag
Hülle hölje hylla
Igel igelkott igel Egel
Im Inland inom landet i inlandet im Binnenland
Julklapp (nordtyska) anonym present i jultid julklapp Weihnachtsgeschenk
Junge pojke Junge Jugendlicher, Nachkomme
Kind barn kind Wange
Kittel arbetsblus, arbetsrock kittel Kessel
klappen fälla samman/fungera klappa klatschen
knacken knaka, knäppa; bryta upp knacka klopfen
Kopf huvud kopp Tasse
Korb korg korv Wurst
Kostüm dräkt, kostym (kvinnor) kostym Anzug (män)
Kreatur varelse kreatur Rind, Vieh
Küken fågelunge, kyckling kuken Schwanz (Penis)
Latte målribba (fotboll) Kaffe latte milchkaffee; Latte Macchiato, Kaffee verkehrt,
Caffée Latte, Wiener Melange, etc
ledig ogift ledig frei
Langfinger (fick-)tjuv långfinger Mittelfinger
Lohn lön lån Kredit
Lumpen lump, trasa lumpen Wehrdienst
Lump kanalje, usling lump (trasa) Lumpen
lustig glad, munter lustig rolig
Löwe lejon löv Blatt, Laub
Mangel brist, avsaknad mangel Wäscherolle (kallas också Mangel på tyska)
Menü meny (restaurangens rätter) meny (matsedel) Speisekarte
Maut vägavgift muta Bestechung
Masse (Maße) mått massa Menge (kallas även för Masse)
merklich påtaglig märklig bemerkenswert; merkwürdig
Milieu(de) social miljö mm miljö (ren natur, luft mm) Umwelt(de)
Mittelalter(de) medeltiden medelåldern Lebensmitte
moderieren fungera som programledare moderera mäßigen
Mutter mamma mutter Schraubenmutter(de)
Mutwille(de) övermod, okynne motvilja Widerwille
merklich märkbar märklig merkwürdig
möglich möjlig möglig schimmelig
niedrig låg nedrig gemein, niederträchtig

N-VRedigera

Tyskt ord Betyder Liknande svenskt ord Tyskt ord för det liknande svenska
Ost öst ost Käse
Obst frukt
ordinär tarvlig, vulgär ordinär gewöhnlich, alltäglich
Pension pensionat pension Rente
Pfeil pil (symbolen, vapnet) pil (trädet) Weide
Pferd häst färd Fahrt
planieren jämna ut marken planera planen
Praktik förfaringssätt, knep praktik Praxis
Prospekt broschyr, flygblad prospekt Aussicht
Quaste tofs, vippa kvast Besen
Rad hjul, cykel rad Reihe
Rad hjul ratt Lenkrad
rar sällsynt rar nett, liebenswert
rasen rusa, köra snabbt se Rasen se Rasen
Rasen gräsmatta (djur-)ras die Rasse
(börs-)ras der Sturz
Rente pension ränta Zins
ringen brottas, kämpa ringa läuten
Rock kjol rock (plagg) Mantel, i äldre litteratur även (Waffen-)Rock
Russin rysk kvinna russin Rosine
räsonieren gorma, kverulera resonera diskutieren, mit jdm. über etw. sprechen
Rätsel gåta rädsla Angst
Samen spermier same der Lappländer
Schal halsduk schal Halstuch
Schlange orm, kö slang Schlauch
scheren klippa skära schneiden (Men: Haare schneiden=klippa håret)
schicklich passande skicklig geschickt, fähig
Schlacht militärt slag slakt Schlachten
schlecht dålig släkt Geschlecht
schnell snabb snäll lieb, nett
Semester (studie)halvår, termin semester Urlaub, Ferien
spotten håna spotta spucken
springen hoppa springa rennen, laufen
Steg brygga, planka steg Schritt, Stufe (trappsteg)
Stock stam stock Stamm
Stunde timme stund Weile
Stroh halm strå Halm
Tag dag tag nehmen (i böjd form)
tappen treva, famla tappa verlieren, fallen lassen
Tasse kopp tass Pfote
Termin möte, en tid att passa (studie-)termin Semester
Trafik (Österrike) pressbyrån trafik Verkehr
Tunte fjolla tönt Trottel, Flasche
übergeben kräkas; överlämna överge verlassen
um runt, kring om wenn, über
ungefährlich ofarlig, riskfri ungefärlig ungefähr (adj.)
sich verhören höra fel förhöra sig sich erkundigen
verlassen överge, lämna (ngt. el. ngn.) förlåta verzeihen
viel mycket fil Datei (data), Feile (verktyg), Fahrspur (väg), Buttermilch (filmjölk)
Vikar prästvikarie vikarie Stellvertreter, Vertreter

W-ÖRedigera

Tyskt ord Betyder Liknande svenskt ord Tyskt ord för det liknande svenska
Wahn villfarelse, vansinne vana Gewohnheit
Wohnung lägenhet våning Etage, Stockwerk
Wurstbrot korvsmörgås korvbröd Hotdog-Brot (ordet används sällan)
Öl olja öl Bier

Se ävenRedigera