Militär grundutbildning

(Omdirigerad från Lumpen)

Militär grundutbildning (MGU) ("lumpen") var till 2009 den första delen i den militära utbildningen i totalförsvarsplikten i Sverige.

Under den sista fasen från 1995 kunde man under denna utbildning välja antingen civilplikt, eller det som de flesta förknippar med lumpen, värnplikt.

Beteckningen lumpenRedigera

Grundutbildningen är allmänt känd som lumpen. Detta ord kan enligt Svenska Akademiens ordbok ledas tillbaka till att militäruniformen kallats lumpen och att "in i lumpen" därför kommit att betyda "att börja fullgöra sin värnplikt".

CivilpliktRedigera

Civilplikten utbildade tidigare brandmän, banverksreparatörer och räddningsmän, men 2008 utbildades det enbart inom elberedskapen.

Förmåner 2008Redigera

Personer som genomgått en grundutbildning som var längre än 60 dagar hade rätt till ett antal olika förmåner under utbildningen. Dagersättningen (lönen) i lumpen var 72 kronor per dag (2008), även under de dagar som det är övnings- eller utbildningsuppehåll. Förutom detta betalades även resor, i tjänsten men också till hemmet under permissioner.

HögskoleprovRedigera

Den som ville genomföra högskoleprovet under tjänstgöringstiden kunde göra detta utan kostnad.

Hälso- och sjukvårdRedigera

Rätten till fri hälso- och sjukvård gällde från det att man börjar inryckningsresan till dess att du avslutat hemresan när man ryckte ut eller avbröt utbildningen.

TandvårdRedigera

Fri tandvård vid olycksfall eller vid akuta besvär under utbildningstiden. Man kunde också få den vård som krävdes för att man skulle kunna klara av utbildningen. Vid en längre tjänst så kunde man också få den vård som var nödvändig för att tandhälsan inte skulle försämras.

FörsäkringsskyddRedigera

Under grundutbildningen gällde statens grupplivförsäkring som handlades av Statens pensionsverk. Om man skadades eller blev sjuk under grundutbildningen kunde man få ersättning enligt det statliga personskadeskyddet. Skyddet gällde för de flesta skador och sjukdomar och ersättningen betalades ut efter utbildningens slut.

RehabiliteringRedigera

Om man skadades under utbildning och var i behov av rehabilitering så hade den myndighet som svarade för utbildningen ansvar för rehabiliteringen så väl under som efter utbildningstiden.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera