Tag kan avse:

  • Tag (graffiti) – för att signera ett graffitiverk
  • TAG Turbo Engines – en motortillverkare
  • Technology Advancement Group – (TAG), ett amerikanskt IT-företag,
  • TAG Heuer – den schweiziska klocktillverkaren
  • Taggning – en klassificeringsmetod som innebär att man märker något med ett kategoriserande begrepp
  • Triacylglycerol – en molekyl bestående av en glycerol och tre fettsyror, se triglycerid
  • Taggar – särskilda textkoder som inte syns när dokumentet presenteras för användaren, se märkspråk