Ett formulär är ett dokument med fördefinierade men ej ifyllda fält.

Syftet med formuläret är att vägleda den som fyller i det, att standardisera och därmed snabba upp hanteringen, samt att minska risken för felaktiga/onödiga/saknade uppgifter som behövs av den som senare ska behandla formuläret.

Formuläret har vanligtvis ledtexter som förklarar vilken uppgift som ska föras in i respektive fält. Det kan även tydliggöras genom ämnets art i formuläret.

Ett formulär kan vara tryckt/skrivet på papper eller liknande medium och avsett för ifyllnad med penna eller skrivmaskin. Det kan även vara elektroniskt och visas på en dataskärm, där man fyller i det med datorns tangentbord och/eller mus.

Ett ifyllt formulär överlämnas antingen fysiskt, eller om det är elektroniskt genom en knapptryckning som sänder iväg informationen till mottagaren.

AnvändningsområdenRedigera

Formulär används till en mängd ändamål, till exempel

  • Vid ansökan om olika tillstånd från myndigheter, till exempel bygglov, och andra tillstånd m.m.
  • Vid rapportering av olika slag, till exempel vid kvalitetsavvikelser inom ett företag
  • När man redigerar sidor på Wikipedia använder man en typ av formulär - I ett fält skriver man sin artikel, och i ett annat fält med ledtexten "Sammanfattning" kan man skriva en sammanfattning av innehållet i artikeln.