Öppna huvudmenyn

Praktik används i flera besläktade betydelser:

  • En person som gör något praktiskt (praktiker med betoning på "a") som syftar på ett handgripligt görande i motsats till teoretiserande.
  • Ett begrepp inom samhällsvetenskaplig teoribildning (praktiker med betoning på "i") som syftar på handlingsmönster i olika sammanhang.
  • Praktik är även ett vanligt uttryck som används för att beskriva arbetsplatsutbildning, arbetspraktik och andra typer av praktikplatser. Praktik betyder kort och gott att man prövar på att arbeta på ett företag i utbyte mot kunskap och arbetslivserfarenhet.[1]

Samhällsvetenskaplig teoriRedigera

Praktik (-er plural) är ett begrepp inom den samhällsvetenskapliga teoribildning som bygger vidare på Michel Foucaults poststrukturalism och som syftar på handlingsmönster i olika sammanhang. Exempelvis: en social praktik och kulturell praktik kan innebära ett visst handlingsmönster och ett visst ställningstagande som bygger på förväntningar hos sociala normer och sociala spelregler. Den enskilda individen förhåller sig till dessa förväntningar och genom det reproduceras handlingsmönster, ideologiska föreställningar och metoder.

Verksamhet och utövningRedigera

Det kan avse praktik i något slags yrkesförberedande handledd verksamhet, exempelvis inom läkar- och prästutbildning. Det kan också syfta på utövandet av en viss verksamhet, eller plats för en verksamhet, exempelvis i sammansättningar som läkar- eller advokatpraktik. Inom samhällsvetenskapen används ibland praktik (ofta i plural: praktiker) i en specialiserad betydelse som syftar på handlingsmönster i olika sammanhang.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Vad är praktik Arkiverad 14 september 2017 hämtat från the Wayback Machine.. Praktikplatsen.nu. Läst 13 september 2017.