Lev för Jesus, intet annat

(Omdirigerad från Lev för Jesus)

Lev för Jesus, intet annat är en psalm av Lina Sandell från 1873. Den har ofta använts vid konfirmationshögtider. Av originalets verser har nummer 1, 7 och 8 tagits med i 1986 års psalmbok. Enligt Oscar Lövgren skrevs texten av Sandell som en födelsedagsdikt åt en anförvant och trycktes i Stadsmissionären den 29 november 1873. Texten publicerades av Erik Nyström, något bearbetad, som nr 153 i Sånger till Lammets lof 1877 med titelraden "Lev för Jesus - allting annat".

Melodi (3/4, C-dur) ur "Sånger till Lammets lof" av Theodor Söderberg 1877 som också används till psalmerna Hjälp oss, svaga, korset taga av Paul Peter Waldenström från 1862 och Anna Ölanders psalm Allt för Jesus, allt för Jesus. Noter för melodin finns med i Stockholms söndagsskoleförenings sångbok som nr 334. I 1986 års psalmbok är A-melodin Söderbergs och B-melodin anges vara en herrnhutisk melodi från 1735, nedtecknad i Berlin 1786.

Publicerad iRedigera

Texten till Lev för Jesus, intet annat finns på Wikisource.