Öppna huvudmenyn

Samlingstoner är en psalmbok med "Sånger för ungdoms- och väckelsemöten" som utgavs 1919 av Axel Söderberg, Hjalmar Danielsson och Alfred Säther på B. M.:s Förlags AB. i Stockholm 1922 gavs den ut i en fjärde upplaga. Verket innehåller 260 numrerade sånger och ett tolfte kapitel med Körer. Sångerna är indelade efter karaktär i nummer ordning. Det sistnämnda utgör en sång med begynnelsebokstäverna i verserna i alfabetisk ordning från A till Ä. Häftet, som 1922 omfattar 192 sidor, innehåller ett versregister, men inget författar- eller kompositörsregister.

Samlingstoner
LandSverige Sverige
SpråkSvenska
GenrePsalmbok
Utgiven1919-1922

Musik till SamlingstonerRedigera

År 1919 gavs koralboken Musik till Samlingstoner ut, vilken redan 1921 gavs ut i en ny reviderad upplaga. Den innehåller noter till alla sångerna, utom "Körer", för sopran, alt, tenor och bas.

I. SamlingssångerRedigera

II. BönesångerRedigera

III. UngdomssångerRedigera

IV. VäckelsesångerRedigera

V. FrälsningssångerRedigera

VI. TrossångerRedigera

VII. HelgelsesångerRedigera

VIII. LovsångerRedigera

IX. VerksamhetssångerRedigera

X. HemlandssångerRedigera

XI. AvslutningssångerRedigera

XII. KörerRedigera

Det som i denna sångbok kallas körer är en alfabetiskt ordnad samling av texter till 59 onumrerade verser av olika längd. De är inte knutna till särskilda sånger och det framgår inte heller i Musik till Samlingstoner hur dessa verser sjöngs eller lästes. På några bokstäver finns flera verser, på någon bara en vers och slutligen saknas vers för några bokstäver. Ett representativt exempel på en vers är följande:

Kom, medan ögar tårfyllt är!
Kom, medan Gud dig nåd beskär!
Kom, medan Anden dig än är när!
Till Jesus och hans nåd!

Ett annat exempel är

Må vi alla hava olja
Uti våra lampor då,
Att vi må, när Jesus kommer,
In uti hans rike gå.

UtgåvorRedigera