Öppna huvudmenyn

Lars Göran Persson, född den 13 maj 1937 i Göteborgs Karl Johans församling i Göteborgs och Bohus län,[1] är en svensk militär.

Lars G. Persson
Information
Född13 maj 1937 (82 år)
Göteborgs Karl Johans församling, Göteborgs och Bohus län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenMarinen
Tjänstetid1960–1998
GradGenerallöjtnant
BefälVaxholms kustartilleriregemente,
Marinstaben,
Norra militärområdet

Persson tog officersexamen vid Sjökrigsskolan 1960, blev fänrik vid Gotlands kustartillerikår samma år och befordrades till kapten 1968. Han tjänstgjorde 1967–1970 på Militärhögskolan och 1970–1972 i Södra militärområdet. År 1972 befordrades han först till major och senare samma år till överstelöjtnant. Han var lärare på Krigshögskolan 1972–1976 och avdelningschef vid Marinstaben 1976–1980. År 1981 befordrades han till överste och var chef för Vaxholms kustartilleriregemente 1981–1983. Han befordrades 1983 till överste av första graden och var chef för Norrlands kustartilleriförsvar 1983–1984 samt sektionschef vid Operationsledning 2 i Försvarsstaben 1984–1987. År 1987 befordrades han till generalmajor och var chef för Marinstaben 1987–1994. Han tjänstgjorde 1994–1996 vid Operationsledningen för internationella frågor i Högkvarteret. Han utnämndes 1996 till stabschef i Norra militärområdet. Senare samma år (1996) befordrades han till generallöjtnant och var därefter 1996–1998 befälhavare för Norra militärområdet. Åren 1998–2003 var han verksam som militär rådgivare i Lettland.

Lars G. Persson invaldes 1975 som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet och 1982 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

ReferenserRedigera

  1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).

KällorRedigera

  • Anderson, Björn: Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. 20 år med akademien och dess ledamöter 1996–2016 (Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 2016), s. 94.
  • Kjellander, Rune: Kungl Krigsvetenskapsakademien. Biografisk matrikel med porträttgalleri 1796–1995 (Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 1996), s. 191.
  • Kjellander, Rune: Svenska marinens högre chefer 1700–2005. Chefsbiografier och befattningsöversikter (Probus Förlag 2007), s. 133, 240.
  • Moen, Ann (red.): Vem är det 2007. Svensk biografisk handbok (Nationalencyklopedin, Malmö 2006), s. 472.