Landskapet Åland

samlingsbegrepp för Ålands landskapsregering och -förvaltning

Landskapet Åland är ett samlingsnamn för det självstyrda landskapet Ålands regering och dess förvaltning kallad Ålands landskapsregering och Ålands landskapsförvaltning[förtydliga]. Förvaltningen styrs av landskapsregeringen genom ministerstyre. Centralförvaltningen ligger i Självstyrelsegården i Mariehamn och är indelad i avdelningar: finansavdelningen, kansliavdelningen, lagberedningen, näringsavdelningen, social- och miljöavdelningen, infrastrukturavdelningen och utbildnings- och kulturavdelningen. Avdelningarna är i sin tur uppdelade i byråer. I vissa fall är byråerna i sin tur uppdelade i enheter.

Näringsavdelningen redigera

Ålands landskapsregerings näringsavdelning är uppdelad i allmänna byrån, jordbruksbyrån, fiskeribyrån och skogsbruksbyrån. Under avdelningens byråer finns enheterna Ålands teknologicentrum och Ålands fiskodling.

Infrastrukturavdelningen redigera

Ålands landskapsregerings trafikavdelning leds av infrastrukturminister. Avdelningens huvudsakliga verksamhetsområde är strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder samt trafiksäkerhet, färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik – med andra ord trafik i alla dess former inom Åland.

Ålandstrafiken redigera

Huvudartikel: Ålandstrafiken

Landskapet Åland driver de skärgårdsfärjor som trafikerar Ålands skärgård. Färjetrafiken sköts av Ålands landskapsregerings trafikavdelning under varumärket Ålandstrafiken.

Skärgårdsfärjorna utgör två av flera alternativa färjelinjer mellan Åland och Finland. De två huvudlinjerna är Norra linjen och Södra linjen. Norra linjen går från Landskapet Ålands hamn i Hummelvik till Osnäs på det Finska fastlandet. Södra linjen går från Långnäs till Galtby.

Det finns även kortare linjer mellan olika skärgårdsöar på Åland. Landskapet Ålands driver fem större hamnar och ett flertal mindre färjefästen och angöringsplatser.

Landskapet Ålands vägar redigera

Huvudartikel: Landskapsväg

Landskapsregeringens trafikavdelning ansvarar för byggande och underhåll av det självstyrda Ålands vägar. Vägarna tillhör enligt självstyrelselagen det självstyrda Ålands område och är således skilt från vägnätet i övriga Finland.

Förutom landskapsvägar finns kommunala och enskilda vägar.

Myndigheter redigera

Delar av landskapsförvaltningen är även organiserat i fristående myndigheter. Nedanstående lista är ej uttömmande.

Offentligt ägda bolag redigera

Offentligrättsliga föreningar redigera

Övriga organisationer redigera

Se även redigera

Externa länkar redigera