Landskapsväg är på Åland en allmän väg som tillhör Landskapet Åland. Förutom landskapsvägar finns kommunala och enskilda vägar. Landskapsvägarna indelas i landsvägar och bygdevägar. Deras totala längd är 640 km.

Huvudväg 1: Eckerö-Mariehamn
Väg 40

Landskapsregeringens trafikavdelning ansvarar för byggande och underhåll av landskapsvägar. Vägarna tillhör enligt självstyrelselagen det självstyrda Ålands område och är således skilt från vägnätet i övriga Finland.

Vissa landskapsvägar har vägnummerskyltar, med samma utseende som i övriga Finland. På huvudvägar är skylten röd med vit ram och vita siffror, och på andra vägar är skylten blå med vit ram och vita siffror. Följande landskapsvägar är numrerade: