Ålands landskapsarkiv är det självstyrda landskapet Ålands arkivinstitution (se arkivlag för landskapet Åland, ÅFS 2004:13). Ålands landskapsarkiv upprättades år 1978 i Självstyrelsegårdens utrymmen på Strandgatan 37 i Mariehamn. Enligt lagstiftningen leder och utvecklar landskapsarkivet dokumenthanteringen inom landskapsförvaltningen samt främjar användandet av arkiven.

Ingången till Ålands landskapsarkiv
Ålands landskapsarkiv

Verksamheten omfattar även de statliga arkiven som berör Åland. Äldre arkiv från församlingar och kommuner förvaras likaledes hos landskapsarkivet. Handlingar och dokument från föreningar, företag, stiftelser och privatpersoner, gårdar och byalag har deponerats eller donerats till Ålands landskapsarkiv. Även de privata handlingarna utgör en omistlig del av det skriftliga kulturarv, som Ålands landskapsarkiv förvaltar. På landskapsarkivet lagras och tillgängliggörs information från 1600-talets första år till våra dagar.

Ålands landskapsarkiv har ett stort bibliotek med huvudsaklig inriktning mot Ålands historia. Här finns även en god samling genealogisk litteratur för forskare och övriga kunder, som besöker det åländska arkivverket.

Chefen för Ålands landskapsarkiv bär tjänstebenämningen landskapsarkivarie. Följande personer har skött tjänsten som landskapsarkivarie:

Bjarne Henriksson, 1978-2002
Håkan Axelsson, 2003-09
Stefan Berggren, t.f., 2009-10
Åke Söderlund, 2011-

Externa länkar redigera