Åland är indelat i totalt 16 kommuner; en stad, nio landsbygdskommuner och sex skärgårdskommuner. De 15 landsbygds- och skärgårdskommunerna är utformade efter den urgamla sockenindelningen baserad på att invånarna hörde till samma kyrka. Det betyder att i centrum av dessa ligger en gammal kyrka. Denna indelning har avskaffats i hela övriga Norden. Dock har några gränsjusteringar skett. 1961 inkorporerades en del av Jomala i Mariehamn. På somliga ställen på Åland är delar av kommunen avskild från kommunens centrum. Om invånarna på till exempel Järsö vill åka till sitt kommunkansli måste de passera igenom både Mariehamns och Jomala kommun. Detta beror på sockenindelningen var baserad på vilken kyrka som låg närmast och eftersom befolkningen vid denna tid ofta reste till kyrkan med båt och att sjövägen mellan Järsö och Lemlands kyrka är närmare än landvägen. Den 16:e kommunen Mariehamn som är Ålands enda stad skapades 1861 och dess placering valdes på grund av den djupa hamnen och närheten till farleden mellan Åbo och Stockholm. Mariehamn är den till ytan minsta och till folkmängden största kommunen, medan Sottunga är Ålands och hela Finlands befolkningsmässigt minsta kommun med sina 91 bofasta invånare.[1]

Karta över kommunerna på Åland

Sottungakrisen redigera

Huvudartikel: Sottungakrisen

Under 2011 hamnade Sottunga kommun i en akut ekonomisk kris och måste ansöka om stöd från Ålands landskapsregering[2]. Krisen var så allvarligt att det fanns risk inställda betalningar till anställda och leverantörer. Sottungakrisen jämfördes därför med Greklandskrisen[3].

Kommunalval på Åland redigera

Kommunalval på Åland genomförs inte samtidigt som Kommunalval i Finland utan hålls vart fjärde år samtidigt som Val till Ålands lagting.

Kommunalförbund redigera

Ålands kommuner har samarbetar i ett flertal kommunförbund och kommunalförbund.

Kommunala bolag redigera

Kommunerna på Åland äger flera bolag.

Kommunförteckning redigera

 
Ålands kommuner
       
Brändö
(1)
Eckerö
(2)
Finström
(3)
Föglö
(4)
       
Geta
(5)
Hammarland
(6)
Jomala
(7)
Kumlinge
(8)
       
Kökar
(9)
Lemland
(10)
Lumparland
(11)
Mariehamn
(12)
       
Saltvik
(13)
Sottunga
(14)
Sund
(15)
Vårdö
(16)

Källor redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera