Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland.

ÅHS bildades 1 januari 1994 genom en administrativ reform, som sammanslog Ålands centralsjukhus, Ålands folkhälsoförbund och Ålands vårdförbund. På så sätt kom all offentlig hälso- och sjukvård under en gemensam huvudman, Landskapet Åland.

ÅHS verksamhetRedigera

Sedan 1994 gäller landskapslagen om hälso- och sjukvården som reglerar verksamheten inom ÅHS. Ålands centralsjukhus finns inte längre som juridisk person, men uppfattas ändå av många som den plats där specialsjukvården är lokaliserad. Till specialsjukvården hör bland annat kirurgisk, medicinsk och psykiatrisk verksamhet Primärvården omfattar som begrepp allt det som tidigare fanns inom folkhälsoförbundet, det vill säga hälsocentralerna och rådgivningsbyråerna, långvården på Gullåsen och tandvården. Veterinärvården, hälsoinspektionen och livsmedelslaboratoriet som tidigare fanns inom ÅHS överfördes 2008 till den nya myndigheten Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

ÅHS har avtal med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (Åbo universitetscentralsjukhus) om specialistvård som inte kan utföras i egen regi. [1]

HistorikRedigera

Ålands centralsjukhus blev 1953 Finlands första centralsjukhus enligt den nya rikslagen om centralsjukhus. Ålands centralsanatorium, som hade öppnats året innan uppgick 1988 i centralsjukhuset.

Ålands folkhälsoförbund bildades 1 juni 1973 genom att en ny folkhälsolag ersatte hälsovårdslagen från 1945. Folkhälsoförbundet ansvarade för hälsocentralen och rådgivningsbyråerna med hälsocentralläkare, hälsovårdare och tandläkare.

Ålands vårdförbund hade ansvar för mentalvården. Vårdförbundet var en efterlöpare till Kommunalförbundet för sinnessjukvården på Åland som bildas 1928. Ålands sinnessjukhus öppnades 1934 och fick senare namnet Grelsby sjukhus. 2011 flyttades samlades all psykiatrisk verksamhet i nya lokaler på centralsjukhusområdet i Mariehamn.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera