Långhundra härad var ett härad i den mellersta delen av Uppland. Häradet är idag delat mellan tre kommuner – Norrtälje och Vallentuna kommun i Stockholms län samt Knivsta kommun i Uppsala län. Häradets totala areal uppgick till drygt 339 km² och befolkningen år 1910 till 5 019 invånare. Tingsställe var tidigt vid kyrkan i Gottröra socken för att i mitten av 1700-talet flytta till Lindberga, Närtuna socken. 1885 flyttade den till Kimsta, 1914 till Åshusby och 1920 till Stockholm.

Långhundra härad
Härad
Husby-Långhundra kyrka
Land Sverige Sverige
Landskap Uppland
Socknar Lagga
Östuna
Husby-Långhundra
Gottröra
Närtuna
Kårsta
Långhundra härads läge i Uppland.
Långhundra härads läge i Uppland.
Långhundra härads läge i Uppland.

Geografi redigera

I den nordvästra delen av häradet kring Laggaån finns en flik av Uppsalaslätten som i hög grad är uppodlad, medan den östra delen snarare präglas av en mer skogbeklädd roslagsnatur. Långhundra härad gränsade i norr till Rasbo och Närdinghundra härader, i öster till Sjuhundra härad, i sydöst till Vallentuna härad, i söder till Seminghundra härad, i sydväst till Ärlinghundra härad och Åkers skeppslag samt i väster till Vaksala härad.

Den största tätorten är idag Kårsta belägen 48 km nordost om Stockholm

Socknar redigera

Långhundra härad bestod av sex socknar.

I nuvarande Knivsta kommun:

I nuvarande Norrtälje kommun:

I nuvarande Vallentuna kommun:

Före 1838 ingick även Garns socken i häradet vilken då uppgick i Össeby-Garns socken och Vallentuna härad.

Historia redigera

Långhundra härad var en del av det medeltida uppländska folklandet Attundaland. Namnet, som under 1300-talet skrevs som Langhundæri, kommer av det faktum att häradet till formen var just avlångt d.v.s. det långa hundaret/häradet. Långhundra härad var beläget i centralbygderna i det uppländska kulturlandskapet och bygden har en lång historia med spår tillbaka i forntiden. Innan landhöjningen torrlagt landskapet fanns här fram till vikingatiden en segelled - Långhundraleden - som sträckte sig från Åkersberga vid Östersjön till Uppsala och som skar rakt igenom häradet. Vid Husby-Långhundra låg en kungsgård och en marknadsplats, och spår finns även av att det här legat en hamn eller en bro vid leden och kanske till och med befästningar för att skydda bygden uppströms. Än idag kan man faktiskt paddla kanot längs delar av den gamla leden.

Området har pekats ut som alternativ plats för Slaget vid Helgeå, där den danska kungen Knut den store, norske Olav den helige och svenske Anund Jakob lär ha drabbat samma år 1026. Den mest kända punkten i häradet är annars Mora stenar i Lagga socken mellan Knivsta och Uppsala där sveakungarna (och sedermera de svenska kungarna) från vendeltiden fram t.o.m. 1400-talet valdes och hyllades av upplänningarna, för att därefter rida Eriksgata och godkännas i de andra landsändarna.

Län, fögderier, domsagor, tingslag och tingsrätter redigera

Häradet har sedan 1715 hört till Stockholms län, innan dess Upplands län (1634-1639, 1648-1651, 1654-1714) och i perioderna däremellan till Stockholms län. 1971 övergick socknarna som nu ligger i Knivsta kommun, Lagga, Östuna och Husby-Långhundra socknar, till Uppsala län. Församlingarna i häradet tillhörde alla före 1 juli 1942 Uppsala stift, därefter tillhörde Kårsta socken/församling Stockholms stift medan övriga kvarstod i Uppsala stift.

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

 • 1720-1881 Långhundra, Seminghundra och Ärlinghundra fögderi
 • 1882-1917 Stockholms läns västra fögderi
 • 1918-1931 Värmdö fögderi för Kårsta socken
 • 1932-1945 Danderyds fögderi för Kårsta socken
 • 1918-1945 Mellersta Roslags fögderi för övriga socknar
 • 1946-1966 Mellersta Roslags fögderi för Kårsta socken
 • 1946-1966 Svartsjö fögderi för övriga socknar
 • 1967-1990 Täby fögderi för Kårsta socken
 • 1967-1990 Norrtälje fögderi för Gottöra och Närtuna socknar
 • 1967-1970 Sollentuna fögderi för Lagga, Östuna och Husby-Långhundra socknar
 • 1971-1990 Uppsala fögderi för Lagga, Östuna och Husby-Långhundra socknar

Häradets socknar tillhörde följande domsagor, tingslag och tingsrätter:

Referenser redigera

Tryckta källor redigera

Webbkällor redigera

Noter redigera