Upplands län

län i Sverige åren 1634-1714

Upplands län var ett län i Sverige som existerade åren 16341640 samt 16491652 och 16551714. I regeringsformen 1634 med instiftandet av landshövdingedömen förenades Uppsala slottslän och Stockholms slottslän i det nya Upplands län. Genom kungligt brev av 24 april 1640 fastställdes att Stockholms län och Uppsala län skulle vara skilda åt i två landshövdingedömen, men detta beslut kom senare att upphävas, och fram till 2 april 1714 var Stockholms län och Uppsala län förenade i Upplands län.

Fram till 10 mars 1689 tillhörde Södertörn Upplands hövdingedöme eller län.

Källor redigera

  • Sundquist, Nils & Tjernberg, Anna-Märta (1953). Ståthållare och landshövdingar i Uppsala län under 350 år: en krönika i bild och ord. Uppsala.