Länsrätten i Östergötlands län

Länsrätten i Östergötlands län var en av Sveriges länsrätter. Dess domkrets omfattade Östergötlands län. Kansliort var Linköping. Länsrätten i Östergötlands län låg under Kammarrätten i Jönköping.

Länsrätten i Östergötlands län
Länsrätt
Land Sverige Sverige
Län Östergötland
Kansliort Linköping
Inrättad 1979
 - avskaffad 2010
Kammarrätt Jönköping
Domkrets Östergötlands län
Länsrättens domkrets (rött) samt den kammarrätt den föll under (ljusrosa).
Länsrättens domkrets (rött) samt den kammarrätt den föll under (ljusrosa).

Östergötlands län hör från den 15 februari 2010 till domkretsen för Förvaltningsrätten i Linköping.

DomkretsRedigera

Eftersom Länsrättens i Östergötlands län domkrets bestod av Östergötlands län, omfattade den Boxholms, Finspångs, Kinda, Linköpings, Mjölby, Motala, Norrköpings, Söderköpings, Vadstena Valdemarsviks, Åtvidabergs och Ödeshögs kommuner. Beslut av kommunala myndigheter i dessa kommuner överklagades därför som regel till Länsrätten i Östergötlands län. Mål om offentlighet och sekretess överklagades dock direkt till Kammarrätten i Jönköping.

Centrala statliga myndigheter vars beslut överklagades till Länsrätten i Östergötlands länRedigera

Beslut av Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen överklagades till Länsrätten i Östergötlands län. I Transportstyrelsens fall var emellertid Länsrätten i Örebro län särskilt utpekad som exklusiv domstol för mål som överklagades från Transportstyrelsens enhet Trafikregistret enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

Beslut av Kriminalvården som överklagades till länsrätt skulle tas upp av Länsrätten i Östergötlands län om beslutet gällde en person som inte var inskriven vid en kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller ett frivårdskontor i landet och beslutet avsåg ärenden enligt

  1. lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. eller
  2. lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar (SFS 1971:289) (lagen.nu)
  • Lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål (SFS 1971:309) (lagen.nu)
  • Förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. (SFS 1977:937) (lagen.nu)