Kommunal myndighet är en egen myndighet inom ramen för en kommun i ett land.

Kommunal myndighet i SverigeRedigera

AllmäntRedigera

I Sverige finns det många kommunala myndigheter. En kommunal myndighet är alltid en förvaltningsmyndighet. Varje kommun avgör själv hur många kommunala myndigheter det skall finnas i kommunen, i och med att kommunfullmäktige är suverän att besluta om den kommunala nämndorganisationen. Kommunstyrelsen är en myndighet och varje nämnd är en myndighet, förvaltningen under kommunstyrelsen respektive nämnden tillhör myndigheten.[1]

Offentlig upphandlingRedigera

Varje nämnd är en egen myndighet. Varje nämnd är därmed också, som huvudregel om inte kommunen bestämmer annat, upphandlande myndighet och upphandlande enhet enligt reglerna om offentlig upphandling.

ÖverklagandeRedigera

Beslut av kommunala myndigheter kan i allmänhet överklagas till förvaltningsrätten i den domkrets som kommunen tillhör. Det sker antingen genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen eller genom förvaltningsbesvär enligt regler i olika speciallagar.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera