Kammarrätten i Jönköping är en förvaltningsdomstol, en av fyra kammarrätter i Sverige. Kammarrätterna är normalt andra nivå i de allmänna förvaltningsdomstolarnas instansordning.

Kammarrätten i Jönköping
Kammarrätt
Land Sverige Sverige
Län Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Örebro, Västra Götaland1
Kansliort Jönköping
Inrättad 1977
Överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen
Förvaltningsrätter Linköping, Jönköping, Växjö
Kammarrättens domkrets samt de förvaltningsrätter vars domkretsar ingår.
Kammarrättens domkrets samt de förvaltningsrätter vars domkretsar ingår.
Officiell webbplats: http://www.kammarrattenijonkoping.domstol.se/
1 De delar av Västra Götalands län som tidigare utgjordes av Skaraborgs län.

Kammarrätten i Jönköping är den senast skapade kammarrätten i Sverige, den bildades 1977.

Kammarrätten i Jönköping prövar mål och ärenden som överklagats från Förvaltningsrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Linköping och Förvaltningsrätten i Växjö eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar. Några centrala statliga myndigheter vars ärenden överklagas från förvaltningsrätt till Kammarrätten i Jönköping är Statens jordbruksverk (säte i Jönköping), Luftfartsverket (säte i Norrköping), Sjöfartsverket (säte i Norrköping), Skogsstyrelsen (säte i Jönköping) och Transportstyrelsens enhet Trafikregistret (mål enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister).

I många fall krävs att kammarrätten meddelar prövningstillstånd för att den ska ta upp ett mål till behandling. Ett beslut eller en dom från kammarrätt kan normalt överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

DomareRedigera

Kammarrättens chef och högsta domare har titeln kammarrättspresident. Chef för avdelning på kammarrätten har titeln kammarrättslagman; övriga ordinarie domare har titeln kammarrättsråd.

KammarrättspresidenterRedigera

KällorRedigera

  1. ^ ”Nya kammarrättens president”. Svenska Dagbladet 1976-05-21. Läst Läst 2018-01-28.. 
  2. ^ ”Minnesord”. Svenska Dagbladet 2018-01-24. Läst Läst 2018-01-28. 
  3. ^ ”Personalnotiser” (2003). Svensk Juristtidning. s. 750. http://svjt.se/svjt/2003/750. Läst 10 maj 2017. 
  4. ^ ”Ny kammarrättspresident utsedd i Jönköping”. Jnytt. 27 februari 2014. Arkiverad från originalet den 7 november 2017. https://web.archive.org/web/20171107112556/https://www.jnytt.se/article/ny-kammarrattspresident-utsedd-i-jonkoping/. Läst 10 maj 2017. 
  5. ^ ”Ny justitieombudsman”. Justitieombudsmannen. 27 januari 2016. Arkiverad från originalet den 7 november 2017. https://web.archive.org/web/20171107032018/https://www.jo.se/sv/Om-JO/Press1/Presskatalog/Ny-justitieombudsman/. Läst 10 maj 2017. 
  6. ^ ”Nya domarutnämningar”. Sveriges Domstolar. 30 juni 2016. http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Sveriges-Domstolars-pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nya-domarutnamningar55/. Läst 10 maj 2017. 

Externa länkarRedigera