Kyrkogemenskap (tyska: Kirchengemeinschaft), eller full kommunion, sakramental enhet, innebär att två eller fler samfund ömsesidigt erkänner varandras sakrament som giltiga och regelenliga, samt tillåter det egna samfundets medlemmar att ta emot sakramenten i det andra samfundet (så kallad interkommunion).

Vanligen avses den romersk-katolska kyrkan, som utgörs av delkyrkor i full kyrkogemenskap, full kommunion, med varandra, och har påven som högste synlige ledare.

Se ävenRedigera