För det svenska forskningsprojektet, se Metropolit-projektet.

Metropolit är inom ortodoxa kyrkan titeln för biskopen i en provinshuvudstad.[1] Titeln används sedan 300-talet och kommer av senlatinets metropoliʹta ’huvudstadsbiskop’, av likabetydande grekiska mētropoliʹtēs.

Metropoliten av Moskva, Macarius II (1835 – 1926).

Inom den romersk-katolska kyrkan och Anglikanska kyrkogemenskapen används titeln metropolit om den ärkebiskop som leder en kyrkoprovins.

Metropolit från rena grekiska: Metro(μήτηρ-moder) polit(politis-medborgare),moders medborgare,alltså provinsens moder stads medborgare med ledare mening.

Ryssland redigera

I Ryssland står metropoliten i rang under patriarken men över ärkebiskopen och biskopen.

Grekland redigera

I Grekland är metropoliterna underställda ärkebiskopen av Aten.[1]

Sverige redigera

Den 5 maj 2014 blev Cleopas Strongylis vald till Konstantinopels ekumeniska patriarkats metropolit över Ortodoxa metropolitdömet Sverige och Skandinavien.[2]

Referenser redigera

Noter redigera