Den svenska psalmboken 1694 är en psalmbok sammanställd av Jesper Swedberg.

1694 års psalmbok
OriginalspråkSvenska
LandSverige
GenrePsalmbok
Förlag för förstautgåvanBurchardi Tryckeri, Stockholm
Utgivningsår1694
Del i serie
Ingår i serieDen svenska psalmboken
Efterföljs avDen svenska psalmboken 1695

Psalmer i 1694 års psalmbokRedigera

I. Catechismus författad i SångerRedigera

I. Tijo Gudz BudRedigera

II. Trones ArtiklarRedigera

III. Herrans BönRedigera

IV. Om DöpelsenRedigera

V. Om Herrans NattwardRedigera

II. Konung Davids PsalmerRedigera

III. Åhrlige Högtiders PsalmerRedigera

I. Någre heligas LofsångerRedigera

II. Adwents PsalmerRedigera

III. Julehögtids Psalmer - Om Christi FödelseRedigera

IV. Nyåhrs PsalmerRedigera

Om Jesu namn och wälgierningarRedigera

V. Psalmer på Trettonde dagenRedigera

VI. Om Christi pino och dödRedigera

VII. Om Christi BegrafningRedigera

IIX. Påska Psalmer, Om Christi upståndelseRedigera

IX. Om Christi HimmelsfärdRedigera

X. Pingesdaga Högtid. Om then Helga AndaRedigera

XI. Om then H. TrefaldighetRedigera

XII. Uppå S. Michaelis dag. Om the H. ÄnglarRedigera

XIII. Uppå alla Helgona dagRedigera

XIV. Uppå ApostledagarRedigera

IV. Psalmer öfwer Några Söndags EvangelierRedigera

V. Åtskillige Läro-PsalmerRedigera

Om Menniskiones fall och uprättelseRedigera

Om Gudz Ord och församlingRedigera

Om Herrans Sabbaths DagRedigera

Böne Psalmer för PredikanRedigera

Bönepsalm efter PredikanRedigera

Om AntichristoRedigera

Om Gudz nådige BeskyddRedigera

Om Gudz Nåd och Syndernas FörlåtelseRedigera

Om CHristi Förtienst/ Kiärlek och nådige NärwarelseRedigera

VI. Bot PsalmerRedigera

VII. Psalmer Om ett Christeligt LefwerneRedigera

I. I gemenRedigera

 • 302. HWad godt kan jag doch giöra (8v) (1819 nr 206)
 • 303. JEsus är mitt lif och krona
 • 304. JAg tackar tig/ min Gud
 • 305. FÖr tig/ ah milde Herre Gud

Thet gyllene A.B.C.D

II. Om Tolamod och Förnöijelse i GudiRedigera

III. Om Werldenes Wäsende/ Fåfängelighet och FörachtRedigera

IV. Emot DryckenskapRedigera

V. Emot Okyskhet och SkiörlefnadRedigera

VI. Emot HögfärdRedigera

IIX. Psalmer i Bedröfwelse/ Kors och AnfächtningRedigera

IX. Böne PsalmerRedigera

X. Lof- och Tacksäijelse PsalmerRedigera

XI. Psalmer i åtskillige nödtorfterRedigera

I. Uti stora LandzplågorRedigera

II. Om FridRedigera

III. Om Jordenes FruchtbarhetRedigera

IV. Om Hälsa och SundhetRedigera

XII. Psalmer För åtskillige Stånds personer, och wid besynnerliga tilfällenRedigera

I. En Konungs Böne PsalmRedigera

II. En Arfprintz Böne Psalm.Redigera

III. En Kongl. Råds Böne PsalmRedigera

IV. Lärares Böne PsalmerRedigera

V. Psalmer angående DomareRedigera

VI. Psalmer angående thet H. Ächtenskaps ståndetRedigera

VII. Barna PsalmerRedigera

VIII. Änckiors och Faderlösas BönepsalmRedigera

IX. En siuk menniskios KlagepsalmRedigera

X. Tacksäijelse efter öfwerstånden siukdomRedigera

XI. Psalmer för Resande til landz och watnRedigera

XIII. Måltidz PsalmerRedigera

XIV. Morgon och Afton PsalmerRedigera

I. Morgon eller Afton PsalmerRedigera

II. Morgon PsalmerRedigera

 • 409. JAg wil af hiertans grunde
 • 410. TJg Herre/wil jag prisa
 • 411. JAg tackar tig genom tin Son
 • 412. AT tu mig i then mörcka natt
 • 413. LJus af lius/ o morgonstierna
 • 414. MJn Gud och Fader kiäre
 • 415. THen signade dag som wi här nu se
 • 416. O Gud tig ware lof och pris
 • 417. HWar med skal jag nu lofwa
 • 418. WAk vp min siäl/ gif ähra
 • 419. GOdt mod min siäl nu haf
 • 420. MOrgonrådan Gud skie heder
 • 421. O Gud/ wår sol/ hielp/ skiöld och hähr
 • 422. WAk vp min siäl!
 • 423. GUd har sin sol igen vpsatt
 • 424. WJ tacke tig rätt hiertelig

III. Afton PsalmerRedigera

IV. Om the Tolf Dagsens StunderRedigera

XV. Död- och Begrafnings PsalmerRedigera

I. Beredelse Psalmer emot dödenRedigera

II. Suckan i DödzångestRedigera

III. Begrafnings PsalmerRedigera

XVI. Om the AllraytterstaRedigera

I. Om then Yttersta DomenRedigera

II. Om then Osaliga EwighetenRedigera

III. Om HelwetetRedigera

IV. Om thet Ewiga LifwetRedigera

ReferenserRedigera