Ömsesidig begriplighet

den grad i vilken talare av två olika språk eller dialekter förstår varandra
(Omdirigerad från Inbördes förståelig)

Ömsesidig begriplighet är en egenskap hos en grupp av enskilda språk som innebär att talare av det ena språket förstår det andra. I vissa fall kan det även gälla dialektkontinuum.

Lista över språk med ömsesidig begriplighetRedigera

Ömsesidig begriplighetRedigera

IndoeuropeiskaRedigera

Austronesiska språkRedigera

Dravidiska språkRedigera

Tai–kadaispråkRedigera

Turkiska språkRedigera

Finskugriska språkRedigera

BantuspråkRedigera

Afroasiatiska språkRedigera

Endast ömsesidig begriplighet i talad formRedigera

Endast ömsesidig begriplighet i skriven formRedigera

TeckenspråkRedigera

Observera att teckenspråk inte är nödvändigtvis kopplade till ett talat språk. Döva amerikaner förstår inte döva britter; likaså har svenskar, finlandssvenskar och finnar var sitt separata teckenspråk (även om de tre sistnämnda till stor del är ömsesidigt begripliga).