Ej att förväxla med ingriska.

Ingermanlandsfinska kallas den finska dialekt som talas av såväl de ingermanlandsfinnar som fortfarande är bosatta i Ingermanland som av de ingermanlandsfinnar som har av olika skäl utflyttat därifrån. Till skillnad från de andra finska dialekterna[ifrågasatt uppgift] och språken i Ingermanland, så har ingermanlandsfinskan inte haft något ett eget skriftspråk, utan ingermanlandsfinnarna har genom tiderna alltid haft standardfinska som sitt skriftspråk. I kyrkorna och i skolorna talades det allmänt finskt talspråk, så att finskt talspråk har varit en betydande del av ingermanlandsfinnarnas identitet[1].

Av alla finska folkgrupper (voter och ingrer) som har bott i Ingermanland så bevarade ingermanlandsfinnarna ända fram till 1930-talet sin ursprungliga dialekt från Finland bäst. 1937 förbjöds finska språket och i samband med detta stängdes alla finskspråkiga skolor och kyrkor[2]. Strax före andra världskriget deporterades cirka 68 000 ingermanländare (inklusive ingermanlandsfinnar) från sin urgamla hembygd[3]. Därefter blev blandäktenskap mellan ryssar och ingermanlandsfinnar relativt vanliga, och allt fler ryska lånord började smyga in i ingermanlandsfinskan. Många ingermanlandsfinnar såg inget annat råd än att, på ett eller annat sätt, förryskas. Sedermera fick de som så ville dock återvända till sin hembygd i Ingermanland, och de finskspråkiga dialekterna blev åter tillåtna. Den ingermanlandsfinska som återflyttarna talade, var hos det stora flertalet, inte längre densamma som när de lämnade området på 1930-talet.

I dagsläget (2000-talet) lever finska språket vidare i Ingermanland i en annan form. Den yngre generationen ingermanlandsfinnar är främst intresserade att lära sig allmänt vedertaget finskt talspråk. Antalet personer som fortfarande behärskar ingermanlandsfinska som den talades före 1930-talet är inte känd.

Yngre ingermanländare som är bosatta i Estland har vissa möjligheter att lära sig standardfinska vid sidan av estniska, i Finland givetvis standardfinska och i Sverige på vissa orter standardfinska vid sidan av svenska.

KällorRedigera

Webbkällor
Noter
  1. ^ Artikel i en Ingermanländsk tidning. Ingermanlands förbund i S:t Petersburg Arkiverad 26 juli 2013 hämtat från the Wayback Machine. (finska) Läst 11 januari 2014.
  2. ^ Estlands Ingermanlandsfinnarnas Förbund Arkiverad 8 januari 2014 hämtat från the Wayback Machine. (finska) Läst 11 januari 2014.
  3. ^ Uppslagsverket Finland (svenska) Läst 11 januari 2014.