Huvudartikel: Högerextremism

Högerradikalism är politisk eller ideologisk beteckning som innebär att förena högeråsikter med en strävan efter radikal samhällsomvandling. Begreppet används ibland närmast synonymt med högerextremism, men beteckningen högerradikalism används även som specifik beteckning på politiska konservativa rörelser som verkar för sina idéer med lagliga och demokratiska medel. Detta torde särskilt gälla i tyskt språkbruk, eftersom Tyskland (till skillnad från bland annat Sverige) har en lagstiftning där politiska rörelser kan förklaras olagliga. Beteckningen högerradikal/rechtsradikal brukar då beteckna sådana organisationer som ej befunnits vara olagliga.

Se ävenRedigera