Öppna huvudmenyn

Pluralism innebär inom den politiska filosofin att förespråka kulturell mångfald, minoriteters åsikter och värderingar, exempelvis ifråga om politik, religion och kultur. Den moderna västerländska demokratin beskrivs ofta som "pluralistisk (eller liberal) demokrati", eftersom den bygger på fri åsiktsbildning samt tanke- och religionsfrihet.