Socioekonomisk analys är en metod för att redovisa samhällets kostnader för personer i utanförskap jämfört med om de är aktiva i någon form av verksamhet.

Socioekonomiska analyser kan antingen göras i förväg som en del av ett beslutsunderlag i formen av en social investeringskalkyl eller i efterhand som en utvärdering av gjorda insatser, så kallat socioekonomiskt bokslut.

Resultatet kan presenteras som resultaträkning, omfördelningskalkyl, investeringskalkyl, finansieringskalkyl och nyckeltalsanalys.

Socioekonomiska analyser och bokslut har gjorts kring ett stort antal målgrupper såsom långtidssjuka, missbrukare, personer med psykiska funktionsnedsättningar, unga arbetslösa, kriminella med ADHD, barn och unga med ADHD, dyslexi och depression eller barn med skydds- och omvårdnadsbehov

Metoden har utvecklats och tillämpas av aktiebolaget SEE (Institutet för Social Ekologisk Ekonomi, som har som huvuduppgift att bedriva konsultverksamhet) som har genomfört olika former av socioekonomiska analyser och bokslut sedan 1979.

Externa länkarRedigera

Se ävenRedigera